Encontrados 62 resultados para: Sátán

 • A sátán Izrael ellen fordult és rászedte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. (Krónikák I. könyve 21, 1)

 • Egy napon az történt, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr elé járultak. A sátán is megjelent köztük. (Jób könyve 1, 6)

 • Az Úr így szólt a sátánhoz: "Honnét kerülsz ide?" A sátán ezt felelte az Úrnak: "Szerte bebarangoltam a földet és bolyongtam rajta." (Jób könyve 1, 7)

 • A sátán azt válaszolta az Úrnak: "Talán bizony ingyen olyan istenfélõ az a Jób? (Jób könyve 1, 9)

 • Az Úr erre azt mondta a sátánnak: "Nos, kezedbe adom mindenét, amije van. Csak rá magára nem szabad rátenned a kezed." Erre a sátán eltávozott az Úr színe elõl. (Jób könyve 1, 12)

 • Történt egy napon, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr színe elé járultak. Közöttük volt a sátán is. (Jób könyve 2, 1)

 • Ekkor az Úr így szólt a sátánhoz: "Honnét kerülsz ide?" A sátán azt felelte az Úrnak: "Szerte bebarangoltam a földet és kószáltam rajta." (Jób könyve 2, 2)

 • A sátán ezt válaszolta az Úrnak: "Bõrért bõrt! Az életéért mindenét odaadja az ember, amije csak van. (Jób könyve 2, 4)

 • A sátán eltávozott az Úr színe elõl. Jóbot rosszindulatú fekéllyel sújtotta tetõtõl talpig. (Jób könyve 2, 7)

 • A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. (Bölcsesség könyve 2, 24)

 • Megmutatta nekem Józsue fõpapot, amint az Úr angyala elõtt állt. Jobbján a sátán állt, és vádolta. (Zakariás könyve 3, 1)

 • Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: "Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök õ, amelyet kimentettek a tûzbõl?" (Zakariás könyve 3, 2)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina