Encontrados 2022 resultados para: Ura

 • Ábrahám folytatta és így szólt: "Vettem magamnak a bátorságot, hogy beszéljek Urammal, pedig csak por és hamu vagyok. (Teremtés könyve 18, 27)

 • Õ újra szólt: "Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek." Ezt válaszolta: "Ha harmincat találok, hát nem teszem meg." (Teremtés könyve 18, 30)

 • Aztán újra szólt: "Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: lehet, hogy csak húszat találsz." Így felelt: "Húsz miatt sem pusztítom el." (Teremtés könyve 18, 31)

 • Õ folytatta: "Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: lehet, hogy csak tízen vannak." (Teremtés könyve 18, 32)

 • és így szólt: "Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat." Azok így válaszoltak: "Nem, a szabadban akarunk éjszakázni." (Teremtés könyve 19, 2)

 • Lót így szólt hozzájuk: "Nem, Uram, (Teremtés könyve 19, 18)

 • De Abimelek még nem közeledett hozzá, azért így szólt: "Uram, te az ártatlant is megölöd? (Teremtés könyve 20, 4)

 • "Nem úgy, uram. Hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat!" (Teremtés könyve 23, 11)

 • "Hallgass meg engem, uram. Négyszáz ezüst sékel egy telekért: mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat!" (Teremtés könyve 23, 15)

 • Akkor a szolga kezét urának, Ábrahámnak csípõje alá tette és megesküdött neki, ahogy megbeszélték. (Teremtés könyve 24, 9)

 • Azután a szolga kiválasztott tíz tevét ura tevéi közül, és különféle drágaságaiból is vett magához. Elindult, és elment Aram Naharajimba, Nachor városába. (Teremtés könyve 24, 10)

 • Így szólt: "Uram, uramnak, Ábrahámnak Istene, rendezd el ma szerencsésen a dolgot, és légy kegyes uramhoz, Ábrahámhoz! (Teremtés könyve 24, 12)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina