Encontrados 606 resultados para: együtt

 • A lapockát és a szegyet az égõáldozatra szánt hájjal együtt kell idehozni, fel kell ajánlani az Úrnak, s utána legyen a tied és fiaidé. Örök törvény ez, az Úr rendelkezett így." (Leviták könyve 10, 15)

 • Fogja az élõ madarat, a cédrusfát, a bíborfestéket és az izsóppal együtt mártsa bele az egészet (beleértve az élõ madarat is) a folyóvíz fölött feláldozott madár vérébe. (Leviták könyve 14, 6)

 • Azután vegye az egyik bárányt, és áldozza fel jóvátételi áldozatul a pint olajjal együtt. Végezze el velük az Úrnak való bemutatás mozdulatát is. (Leviták könyve 14, 12)

 • ajánlja fel bûnért való áldozatul, a másikat meg égõáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr elõtt való kiengesztelõdés szertartását azon, aki meg akar tisztulni." (Leviták könyve 14, 31)

 • Ne hálj együtt semmiféle állattal, attól tisztátalanná válsz. Az asszony se adja oda magát állatnak, hogy vele háljon. Ez undok dolog. (Leviták könyve 18, 23)

 • Ha valaki együtt hál olyan asszonnyal, aki más embernek ki nem váltott és szabaddá nem tett rabszolganõje, de egyszersmind mellékfelesége is, azt felelõsségre kell vonni, de nem bûnhõdik halállal, mivel az asszony nem volt szabad. (Leviták könyve 19, 20)

 • Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást ûzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népébõl. (Leviták könyve 20, 6)

 • Ha valaki együtt hál menyével, mindkettõnek meg kell halnia. Beszennyezték magukat, vérük visszahull rájuk. (Leviták könyve 20, 12)

 • Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk. (Leviták könyve 20, 13)

 • Ha valaki állattal hál együtt, meg kell halnia, és az állatot is meg kell ölni. (Leviták könyve 20, 15)

 • Aki havi vérzése idején együtt hál egy asszonnyal, s fölfedi meztelenségét, az vérének forrását mezteleníti le, azért mindkettõjüket ki kell irtani a népbõl. (Leviták könyve 20, 18)

 • De sem szarvasmarhát, sem juhot ne áldozzatok fel a kicsinyével együtt egy napon. (Leviták könyve 22, 28)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina