Encontrados 4 resultados para: uralom

  • Kettõs uralom vette kezdetét, és Efraimból pártütõ ország lett. (Sirák fia könyve 47, 21)

  • Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az õ vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. (Izajás könyve 9, 5)

  • Neki legyen dicsõség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké! Amen. (Szent Péter I. levele 5, 11)

  • a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, (Szent Péter II. levele 1, 6)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina