1. Când a auzit Iabín, regele din Haţór, a trimis [mesageri] la Ióbab, regele din Madón, la regele din Şimrón, la regele din Acşáf,

2. la regii care sunt la nord, în munţi, în Arabáh, la sud de Chinéret, în Şefeláh şi la Nafót-Dor, la vest,

3. la canaaneéni, spre est şi spre vest, la amoréi, la hetéi, la ferezéi, la iebuséi, în munte, şi la hevéi, la poalele Hermónului, în ţinutul Míţpa.

4. Au ieşit ei şi toate taberele lor, popor numeros ca nisipul de pe ţărmul mării de mulţi, cai şi care în număr foarte mare.

5. S-au adunat toţi aceşti regi, au venit şi şi-au fixat tabăra împreună la apele Meróm, ca să pornească război împotriva Israélului.

6. Domnul i-a zis lui Iósue: „Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israél! Să le tai cailor tendoanele şi să arzi în foc carele lor!”.

7. Iósue a venit cu tot poporul bun de luptă care era cu el împotriva lor pe neaşteptate la apele Meróm şi au năvălit asupra lor.

8. Domnul i-a dat în mâna lui Israél. I-au bătut şi i-au urmărit până la Sidónul cel Mare, până la Misrefót-Máim şi până în valea Míţpa, spre răsărit; i-au lovit fără să lase pe nimeni să scape.

9. Iósue le-a făcut după cum îi spusese Domnul: le-a tăiat tendoanele cailor şi a ars carele lor în foc.

10. În acel timp, Iósue s-a întors şi a capturat [cetatea] Haţór, iar pe regele ei l-a trecut prin ascuţişul sabiei. Haţórul era mai înainte capitala tuturor acelor ţinuturi.

11. I-au lovit pe toţi cei care erau în el, distrugându-i cu sabia. Nu a rămas nimeni în el. A ars [cetatea] Haţór în foc.

12. Iósue a capturat toate cetăţile acelor regi şi pe toţi regii lor şi i-a trecut prin ascuţişul sabiei, nimicindu-i aşa cum poruncise Moise, slujitorul Domnului.

13. Israélul n-a ars niciuna dintre cetăţile aşezate pe dealuri, în afară numai de Haţór, care a fost ars de Iósue.

14. Toată prada acelor cetăţi şi animalele, fiii lui Israél le-au luat pentru ei. Doar pe oameni i-au trecut prin ascuţişul sabiei, nimicindu-i: nu au lăsat pe nimeni să scape.

15. După cum îi poruncise Domnul lui Moise, slujitorul său, aşa i-a poruncit Moise lui Iósue şi aşa a făcut Iósue. Nu a neglijat nimic din tot ceea ce îi poruncise Domnul lui Moise.

16. Iósue a luat toată ţara aceasta: [ţinutul] muntos, întregul Négheb, tot ţinutul Goşén, Şefeláh, Arabáh, Muntele lui Israél şi valea sa,

17. de la muntele Halác, care se înalţă spre Seír, până la Báal-Gad, în valea Libánului, la poalele muntelui Hermón. I-a capturat pe toţi regii lor, i-a lovit şi i-a omorât.

18. Timp de multe zile Iósue a purtat război împotriva acelor regi.

19. Nu a existat nicio cetate care să fi făcut pace cu fiii lui Israél, cu excepţia hevéilor care locuiau în Gabaón: pe toate le-a capturat prin luptă.

20. Căci de la Domnul a fost să se împietrească inima lor ca să declare război împotriva Israélului, ca să fie nimicite fără nicio milă; să fie nimicite după cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

21. În acel timp, Iósue a venit şi i-a nimicit pe anachímii din munţi: din Hebrón, din Debír, din Anáb, din toţi munţii lui Iúda şi din toţi munţii lui Israél. Iósue i-a nimicit împreună cu cetăţile lor.

22. Nu au mai rămas anachími în ţara fiilor lui Israél; doar la Gáza, la Gat şi la Aşdód au mai rămas.

23. Iósue a cucerit toată ţara, după cum îi poruncise Domnul lui Moise. Iósue a dat-o ca moştenire lui Israél, conform cu împărţirea lor pe triburi. Apoi ţara s-a odihnit derăzboi.

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina