1. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Moáb, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că au ars oasele regelui din Edóm până au devenit var.

2. Voi trimite foc în Moáb și va devasta palatele din Cheriót; va muri Moáb în zgomot, în strigăt și în sunet de trâmbiță.

3. Îl voi nimici pe judecător în mijlocul lor și pe toate căpeteniile sale le voi ucide cu el”, spune Domnul.

4. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iúda, ba chiar pentru patru, nu voi reveni, căci au refuzat legea Domnului și hotărârile sale nu le-au observat, ci au rătăcit după minciunile după care au umblat părinții lor.

5. Voi trimite foc în Iúda și va devora palatele din Ierusalím”.

6. Aşa vorbeşte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale lui Israél, ba pentru patru, nu voi reveni, pentru că l-au vândut pe argint pe cel drept și pe cel nevoiaș pe o pereche de sandale.

7. Ei calcă praful pământului pe capul celor săraci și înclină calea celor umili. Omul și tatăl lui merg la [aceeași] tânără ca să profaneze numele meu cel sfânt.

8. Pe haine luate ca garanție se întind lângă toate altarele și beau vinul celor condamnați în casa Dumnezeului lor.

9. Și eu i-am nimicit înaintea lor pe amoréi, a căror înălțime era ca înălțimea cedrilor și a căror forță era ca a stejarilor; le-am nimicit rodul lor de deasupra și rădăcinile lor de dedesubt.

10. Eu v-am scos pe voi din țara Egiptului și v-am condus prin pustiu timp de patruzeci de ani, ca să luați în stăpânire țara amoréilor.

11. Am făcut să se ridice profeți dintre fiii voștri și, dintre tinerii voștri, nazirei. Oare nu este așa, fii ai lui Israél? – oracolul Domnului.

12. Dar voi i-ați făcut pe nazirei să bea vin, iar profeților le-ați poruncit, zicând: «Nu profețiți!».

13. Iată, vă voi apăsa așa cum apasă un car plin cu snopi.

14. Cel care aleargă repede va pierde, cel puternic nu-și va întări puterea, iar cel viteaz nu-și va scăpa viața.

15. Cel care întinde arcul nu va rezista, cel iute de picior nu va scăpa, iar cel care călărește pe cal nu-și va salva viața.

16. Cel mai tare de inimă dintre viteji va fugi gol în ziua aceea” – oracolul Domnului.

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina