1. I Jahve se obrati Jobu i reèe mu:

2. "Zar æe se s Jakim preti još kudilac? Tužitelj Božji nek' sam odgovori!"

3. A Job odgovori Jahvi i reèe:

4. "Odveæ sam malen: što da odgovorim? Rukom æu svoja zatisnuti usta.

5. Rijeè rekoh - neæu više zapoèeti; rekoh dvije - al' neæu nastaviti."

6. Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reèe:

7. "Bokove svoje opaši k'o junak, ja æu te pitat', a ti me pouèi.

8. Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš?

9. Zar ti mišica snagu Božju ima, zar glasom grmjet' možeš poput njega?

10. Ogrni se sjajem i velièanstvom, dostojanstvom se odjeni i slavom.

11. Plani dÓe bijesom ognja jarosnoga, pogledom jednim snizi oholnika.

12. Ponositoga pogledaj, slomi ga, na mjestu satri svakoga zlikovca.

13. U zemlju sve njih zajedno zakopaj, u mraènu ih pozatvaraj tamnicu.

14. Tada æu i ja tebi odat' hvalu što si se svojom desnicom spasio.

15. A sada, dÓe promotri Behemota! Travom se hrani poput goveèeta,

16. u bedrima je, gle, snaga njegova, a krepkost mu u mišiæju trbušnom.

17. Poput cedra rep podignut ukruti, sva su mu stegna ispreplele žile.

18. Mjedene cijevi kosti su njegove, zglobovi mu od željeza kvrge.

19. Prvenac on je Božjega stvaranja; maèem ga je naoružao tvorac.

20. Gore mu danak u hrani donose i sve zvijerje što po njima se igra.

21. Pod lotosom on zavaljen poèiva, guštik moèvarni i glib kriju ga.

22. Sjenu mu pravi lotosovo lišæe, pod vrbama on hladuje potoènim.

23. Nabuja li rijeka, on ne strahuje: nimalo njega ne bi zabrinulo da mu u žvale i sav Jordan jurne.

24. Tko bi za oèi uhvatio njega i tko bi mu nos sulicom probio?

25. Zar loviš Levijatana udicom? Zar æeš mu jezik zažvalit' užetom?

26. Zar mu nozdrve trskom probost' možeš ili mu kukom probiti vilicu?

27. Hoæe li te on preklinjat' za milost, hoæe li s tobom blago govoriti?

28. I zar æe s tobom savez on sklopiti da sveg života tebi sluga bude?

29. Hoæeš li se s njim k'o s pticom poigrat' i vezat' ga da kæeri razveseliš?

30. Hoæe li se za nj cjenkati ribari, meðu sobom podijelit' ga trgovci?

31. Možeš li kopljem njemu kožu izbost ili glavu mu probiti ostima?

32. Podigni de ruku svoju na njega: za boj se spremi - bit æe ti posljednji!

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina