Gefunden 195 Ergebnisse für: Šest

 • Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. (Knjiga Postanka 7, 6)

 • Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela. (Knjiga Postanka 8, 13)

 • Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu je Hagara rodila Jišmaela. (Knjiga Postanka 16, 16)

 • Onda Lea reèe: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada æe mi moj muž dati darove: tÓa rodila sam mu šest sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun. (Knjiga Postanka 30, 20)

 • Od ovih dvadeset godina što sam ih proveo u tvojoj kuæi èetrnaest sam ti godina služio za tvoje dvije kæeri, a šest godina za tvoju stoku, jer si mi mijenjao zaradu deset puta. (Knjiga Postanka 31, 41)

 • Tako je sve Jakovljeve èeljadi što je od njega poteklo i u Egipat doselilo - ne ukljuèujuæi žena Jakovljevih sinova - u svemu šezdeset i šest osoba. (Knjiga Postanka 46, 26)

 • Poðu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuæa pješaka, osim žena i djece. (Knjiga Izlaska 12, 37)

 • Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. (Knjiga Izlaska 14, 7)

 • Šest je dana skupljajte, a sedmoga, u subotu, neæe je biti." (Knjiga Izlaska 16, 26)

 • Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. (Knjiga Izlaska 20, 9)

 • Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana poèinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. (Knjiga Izlaska 20, 11)

 • Kad za roba kupiš jednoga Hebreja, neka služi šest godina. Sedme godine neka ode, bez otkupnine, slobodan. (Knjiga Izlaska 21, 2)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina