Gefunden 1274 Ergebnisse für: Tri

  • I od žrtvenika iziðe drugi anðeo - onaj koji ima vlast nad ognjem - pa povika iza glasa onomu, s oštrim srpom: "Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom jer sazri grožðe!" (Otkrivenje 14, 18)

  • I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha neèista, kao žabe. (Otkrivenje 16, 13)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina