Gefunden 54 Ergebnisse für: Városok

 • Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mezõ egész növényzetét. (Teremtés könyve 19, 25)

 • Ha valamely levita nem váltja vissza a házát az ilyen városban, a jubileumkor visszaszáll rá, mivel a levita városok házai földbirtok számba mennek Izrael fiai között. (Leviták könyve 25, 33)

 • milyen az ország, ahol él, jó-e vagy rossz, s milyenek a városok, amelyeket benépesít, nyitott tábor vagy erõdítmény módjára épültek-e, (Számok könyve 13, 19)

 • Hanem a nép, amely az országot lakja, erõs, s a városok meg vannak erõsítve, ráadásul nagyon nagyok. Enak utódait is láttuk ott. (Számok könyve 13, 28)

 • "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy örökségül kapott birtokukból Lévi fiainak engedjen át városokat lakóhelyül. A városok körül adjatok legelõket is Lévi fiainak. (Számok könyve 35, 2)

 • A városok legyenek az õ lakóhelyük, a legelõk meg jószáguk, nyájaik, s egyáltalán állataik tartására szolgáljanak. (Számok könyve 35, 3)

 • A városon kívül a keleti oldalon 2000 könyöknyit mérjetek, ugyanígy a déli oldalon is 2000 könyöknyit, a nyugati oldalon is 2000 könyöknyit és az északi oldalon is 2000 könyöknyit, úgy, hogy maga a város közepén maradjon. Ez legyen az õ legelõjük a városok körül. (Számok könyve 35, 5)

 • A városok közé, amelyeket a levitáknak kell adnotok, (vegyétek be) a hat menedékvárost, hogy oda menekülhessen, aki valakit agyonütött, s csatoljatok hozzájuk még negyvenkét más várost. (Számok könyve 35, 6)

 • Ezek a városok szolgáljanak menedékül a vérbosszút álló elõl, hogy a gyilkost meg ne öljék, mielõtt a közösség elé kerülne ítéletre. (Számok könyve 35, 12)

 • A városok, amelyeket át kell adnotok - hat városnak kell nektek menedékül szolgálnia: (Számok könyve 35, 13)

 • Ezek a városok Izrael fiainak, az idegennek és a körötökben tartózkodónak egyaránt szolgáljanak menedékül, hogy bárki oda menekülhessen, aki nem szándékosan ütött agyon egy embert. (Számok könyve 35, 15)

 • hogy aki embert öl, embertársát akaratlanul, s hosszabb ideig tartó ellenségeskedés nélkül megöli, oda menekülhessen - ha e városok valamelyikébe menekült, életben kellett maradnia -, (Második Törvénykönyv 4, 42)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina