Gefunden 491 Ergebnisse für: lett

 • A házat is, amely nevedet viselte, azzá tetted, amivé lett a mai napig, Izrael házának és Júda házának bûnei miatt. (Báruk könyve 2, 26)

 • Ezek a kerekek úgy ragyogtak, mint a krizolit, s mind a négynek ugyanolyan volt az alakja. Úgy látszott, mintha az egyik a másikban lett volna. (Ezekiel könyve 1, 16)

 • Az égboltozat fölött pedig, amely a fejük fölött volt, mintha zafírkõ lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg fenn, a magasban egy emberhez hasonló lény. (Ezekiel könyve 1, 26)

 • Körülnéztem, s lám, az égboltozaton, amely a kerubok feje fölött volt, mintha zafírkõ lett volna, s olyasvalami látszott fölöttük, mint egy trón. (Ezekiel könyve 10, 1)

 • Az Úr dicsõsége a kerubokról a templom küszöbéhez szállt, a templom tele lett a felhõvel, és az udvart betöltötte az Úr dicsõsége ragyogásával. (Ezekiel könyve 10, 4)

 • Akkor azt láttam, mintha a keruboknak emberi kezük lett volna a szárnyuk alatt. (Ezekiel könyve 10, 8)

 • Úgy látszott, hogy mind a négy egyforma, s mintha az egyik kerék a másikban lett volna. (Ezekiel könyve 10, 10)

 • "Emberfia, Jeruzsálem lakói így szóltak testvéreidhez, fogolytársaidhoz és Izrael egész házához: Távol vagytok az Úrtól, azért a miénk lett az ország. (Ezekiel könyve 11, 15)

 • Arany és ezüst lett az ékességed, bisszusba, selyembe és pompás ruhába öltözködtél. Lisztláng, méz és olaj lett a táplálékod, egyre szebb lettél, és eljutottál a királyságig. (Ezekiel könyve 16, 13)

 • mielõtt nyilvánvalóvá lett szégyened? Ahogy õ, most te vagy a gúny tárgya Edom leányai és minden körülötted élõ elõtt, a filiszteusok leányai elõtt, akik megvetnek. (Ezekiel könyve 16, 57)

 • Erõs ágat hozott, amely kormánypálcává lett. Felnövekedett és a felhõkig ért, megcsodálták nagyságát és dús lombozatát. (Ezekiel könyve 19, 11)

 • Emberfia, Izrael tisztátalan fém lett számomra. Mindnyájan réz, ón, vas, ólom az olvasztókemencében - tisztátalan fémmé váltak. (Ezekiel könyve 22, 18)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina