1. Tko ljubi pouku, ljubi znanje, a tko mrzi ukor, lud je.

2. Dobar dobiva milost od Jahve, a podmukao osudu.

3. Zloæom se èovjek ne utvrðuje, a korijen se pravedniku ne pomièe.

4. Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.

5. Pravednièke su misli praviène, spletke opakih prijevarne.

6. Rijeèi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova.

7. Opaki se ruše i nema ih više, a kuæa pravednika ostaje.

8. Èovjek se hvali po oštrini svoga razuma, a prezire se tko je opak srcem.

9. Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu nego se hvastati a nemati ni kruha.

10. Pravednik pazi i na život svog živinèeta, dok je opakomu srce okrutno.

11. Tko obraðuje svoju zemlju, sit je kruha, a tko trèi za ništavilom, nerazuman je.

12. Èežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.

13. Opakomu je zamka grijeh njegovih usana, a pravednik se izbavlja od tjeskobe.

14. Od ploda svojih usta nasitit æe se svatko obilno, a ono što je rukama uèinio vratit æe mu se.

15. Luðaku se èini pravim njegov put, a mudar èovjek sluša savjete.

16. Luðak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu.

17. Tko govori istinu, otkriva što je pravo, a lažljiv svjedok prijevaru.

18. Nesmotren govori kao da maèem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje.

19. Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za èas.

20. Prijevara je u srcu onih koji snuju zlo, a veselje u onih koji dijele miroljubive savjete.

21. Pravednika ne stiže nikakva nevolja, a opaki u zlu grcaju.

22. Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.

23. Promišljen èovjek prikriva svoje znanje, a srce bezumnièko razglašuje svoju ludost.

24. Marljiva ruka vlada, a nemar vodi u podložnost.

25. Briga u srcu pritiskuje èovjeka, a blaga rijeè veseli ga.

26. Pravednik vodi svojeg prijatelja, a opake zavodi njihov put.

27. Nemaran ne ulovi svoje lovine, a marljivost je èovjeku blago dragocjeno.

28. Na stazi pravice stoji život i na njezinu putu nema smrti.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina