Found 1079 Results for: peste

 • Şi s-a ridicat peste Egipt un nou rege, care nu-l cunoscuse pe Iosíf. (Cartea Exodului 1, 8)

 • Au pus peste ei supraveghetori de lucrări forţate, ca să-i umilească prin munci grele. Astfel au zidit pentru Faraón cetăţile-depozit Pitóm şi Rámses. (Cartea Exodului 1, 11)

 • El i-a zis: ,,Cine te-a pus pe tine căpetenie şi judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptéan?”. Moise s-a temut şi a zis: ,,Cu siguranţă faptul este cunoscut”. (Cartea Exodului 2, 14)

 • Iar scribii fiilor lui Israél pe care îi puseseră peste ei supraveghetorii lui Faraón au fost loviți, zicându-li-se: „De ce nu aţi făcut nici ieri, nici astăzi numărul stabilit de cărămizi ca mai înainte?”. (Cartea Exodului 5, 14)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-i lui Áaron: «Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele Egiptului, peste râurile lor, peste canalele lor, peste bălţile lor şi peste toate rezervoarele lor de apă şi ele se vor preface în sânge! Şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, chiar şi în [vasele de] lemn şi de piatră»”. (Cartea Exodului 7, 19)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-i lui Áaron: «Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste canale şi peste bălţi şi fă să se urce broaştele peste ţara Egiptului!»”. (Cartea Exodului 8, 1)

 • Áaron şi-a întins mâna peste apele Egiptului şi s-au urcat broaştele şi au acoperit ţara Egiptului. (Cartea Exodului 8, 2)

 • Dar şi magii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au făcut să se urce broaşte peste ţara Egiptului. (Cartea Exodului 8, 3)

 • Se va face pulbere peste toată ţara Egiptului şi vor fi bube supurânde care produc băşici pe oameni şi pe animale în toată ţara Egiptului”. (Cartea Exodului 9, 9)

 • Acum, trimite şi pune-ţi la adăpost turmele şi tot ce ai pe câmp! Peste toţi oamenii şi peste toate animalele care se găsesc pe câmp şi nu vor intra în casă va cădea grindină peste ei şi vor muri› »”. (Cartea Exodului 9, 19)

 • Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre cer şi va fi grindină peste toată ţara Egiptului, peste oameni, peste animale şi peste toată iarba de pe câmp, în ţara Egiptului!”. (Cartea Exodului 9, 22)

 • Moise şi-a întins toiagul spre cer şi Domnul a dat tunete şi grindină şi foc cădeau pe pământ. Domnul a făcut să plouă grindină peste ţara Egiptului. (Cartea Exodului 9, 23)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina