Found 48 Results for: Pawła

 • Gdy o tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł, wszedł do twierdzy i opowiedział o tym Pawłowi. (Dzieje Apostolskie 23, 16)

 • Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła do Sanhedrynu pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy. (Dzieje Apostolskie 23, 20)

 • Kazał też przygotować zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Pawła i bezpiecznie doprowadzili do namiestnika Feliksa. (Dzieje Apostolskie 23, 24)

 • Żołnierze więc stosownie do rozkazu zabrali Pawła i poprowadzili nocą do Antipatris. (Dzieje Apostolskie 23, 31)

 • Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła. (Dzieje Apostolskie 23, 33)

 • Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego /nauki/ o wierze w Jezusa Chrystusa. (Dzieje Apostolskie 24, 24)

 • Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim. (Dzieje Apostolskie 24, 26)

 • Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać Żydom życzliwość. (Dzieje Apostolskie 24, 27)

 • o ustępstwo, ze szkodą dla Pawła, aby kazał go przysłać do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze. (Dzieje Apostolskie 25, 3)

 • Spędziwszy wśród nich nie więcej jak osiem lub dziesięć dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia zasiadłszy do sprawowania sądu kazał przyprowadzić Pawła. (Dzieje Apostolskie 25, 6)

 • Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. (Dzieje Apostolskie 25, 14)

 • Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najwybitniejszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła. (Dzieje Apostolskie 25, 23)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina