Found 48 Results for: Pawła

 • Wolno ci mówić w swojej obronie - powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną: (Dzieje Apostolskie 26, 1)

 • Na to Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. (Dzieje Apostolskie 26, 28)

 • Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz. (Dzieje Apostolskie 27, 1)

 • Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się /na drogę/. (Dzieje Apostolskie 27, 3)

 • Ale setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu aniżeli słowom Pawła. (Dzieje Apostolskie 27, 11)

 • Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg, (Dzieje Apostolskie 27, 43)

 • Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. (1 List do Koryntian 1, 12)

 • Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (1 List do Koryntian 1, 13)

 • Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? (1 List do Koryntian 3, 4)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła. (1 List do Koryntian 16, 21)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska /niech będzie/ z wami! (List do Kolosan 4, 18)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę. (2 List do Tesaloniczan 3, 17)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina