Found 1786 Results for: Tako

 • Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. (Knjiga Postanka 19, 29)

 • Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime leæi: tako æemo s ocem saèuvati potomstvo." (Knjiga Postanka 19, 32)

 • Sutradan starija reèe mlaðoj: "Sinoæ sam, eto, ležala ja s našim ocem; napojimo ga vinom i noæas, pa idi ti i s njim lezi: tako æemo ocu saèuvati potomstvo." (Knjiga Postanka 19, 34)

 • Tako obje Lotove kæeri zanesu s ocem. (Knjiga Postanka 19, 36)

 • Što si, dakle na umu imao", upita dalje Abimelek, "kad si tako radio?" (Knjiga Postanka 20, 10)

 • Abraham se pomoli Bogu, i Bog ozdravi Abimeleka, njegovu ženu i njegove sluškinje, tako te opet mogahu raðati. (Knjiga Postanka 20, 17)

 • a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neæu da vidim kako dijete umire." Sjedeæi tako, udari u jecanje. (Knjiga Postanka 21, 16)

 • Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako poðu obojica zajedno. (Knjiga Postanka 22, 6)

 • Podiže Abraham oèi i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina. (Knjiga Postanka 22, 13)

 • "Premda sam ja meðu vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljište za grob meðu vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je." (Knjiga Postanka 23, 4)

 • Abraham se složi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac što ga je spomenuo tako da su na svoje uši èuli sinovi Hetovi - èetiri stotine srebrnika trgovaèke mjere. (Knjiga Postanka 23, 16)

 • I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri - poljana, spilja i sva stabla što su bila na poljani - (Knjiga Postanka 23, 17)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina