Found 1786 Results for: Tako

  • Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. (Prva Ivanova poslanica 4, 11)

  • Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski. (Otkrivenje 2, 15)

  • Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. (Otkrivenje 3, 3)

  • "Tako æe pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neæu izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat æu ime njegovo pred Ocem svojim i anðelima njegovim." (Otkrivenje 3, 5)

  • Èetvrti anðeo zatrubi. I bi udarena treæina sunca i treæina mjeseca i treæina zvijezda te pomrèaše za treæinu. I dan izgubi treæinu svoga sjaja, a tako i noæ. (Otkrivenje 8, 12)

  • Ako im tko hoæe nauditi, oganj suèe iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. (Otkrivenje 11, 5)

  • Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano èiniti u nazoènosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da naèine kip Zvijeri koja bijaše udarena maèem, ali preživje. (Otkrivenje 13, 14)

  • I zaèujem anðela voda gdje govori: "Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio! (Otkrivenje 16, 5)

  • I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi - tako bijaše silan potres taj. (Otkrivenje 16, 18)

  • I jedan snažan anðeo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more govoreæi: "Tako æe silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikada ga više biti neæe!" (Otkrivenje 18, 21)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina