Found 1463 Results for: csak

 • Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. (Szent Péter I. levele 3, 20)

 • Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektõl sugalmazva beszéltek - Isten megbízottaiként - a szent emberek. (Szent Péter II. levele 1, 21)

 • és a régi világnak sem kegyelmezett, hanem csak Noét, az igazság hírnökét mentette meg nyolcadmagával, amikor az istentelen világra rázúdította a vízözönt, (Szent Péter II. levele 2, 5)

 • Mert nagyhangú, üres szólamokkal buja testi vágyakra csábítják azokat, akik éppen csak hogy kiszabadultak azok közül, akik tévúton járnak. (Szent Péter II. levele 2, 18)

 • De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. (Szent János I. levele 2, 17)

 • Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki. (Szent János II. levele 1, 10)

 • jóllehet még Mihály fõangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: "Büntessen meg az Úr!" (Szent Júdás levele 1, 9)

 • Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon, akik nem szégyellnek veletek enni, és csak hizlalják magukat; széltõl ûzött, esõtlen felhõk; kétszeresen kiszáradt, gyökerestül kitépett, késõ õszi, gyümölcstelen fák; (Szent Júdás levele 1, 12)

 • hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bûnösök a szájukon csak kiejtettek." (Szent Júdás levele 1, 15)

 • Ezek, akik zúgolódnak, siránkoznak a sorsuk miatt; szenvedélyeiktõl vezettetve élnek, nagyképû szavakkal dobálóznak, és hajbókolnak az embereknek, csak hogy hasznot húzzanak. (Szent Júdás levele 1, 16)

 • Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyõztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja." (Jelenések könyve 2, 17)

 • Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az elõbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: "Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell." (Jelenések könyve 4, 1)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina