Found 491 Results for: lett

 • Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsõségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: "Az a kõ, amelyet az építõk elvetettek, szegletkõ lett", a botlás köve és a botrány sziklája: (Szent Péter I. levele 2, 7)

 • Mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna a nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hûtlenek lettek hozzájuk. (Szent Péter II. levele 2, 21)

 • Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intõ példák a számunkra: az örök tûz lett a büntetésük. (Szent Júdás levele 1, 7)

 • Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szõrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. (Jelenések könyve 6, 12)

 • Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett az égben, úgy egy félórára. (Jelenések könyve 8, 1)

 • Az elsõ angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégesõ és tûz záporozott a földre. A föld harmada elégett, a fák harmada pernyévé lett, és a zöldellõ fû mind elhamvadt. (Jelenések könyve 8, 7)

 • A sáskák külsejükre a harcba induló lovakhoz hasonlítottak. Mintha aranykorona lett volna a fejükön, az arcuk pedig emberi arcra hasonlított. (Jelenések könyve 9, 7)

 • Elvettem az angyal kezébõl a könyvecskét és lenyeltem. A szám édes lett tõle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserû lett. (Jelenések könyve 10, 10)

 • Az egyik feje mintha halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a vadállatot. (Jelenések könyve 13, 3)

 • Az ötödik a vadállat trónjára öntötte csészéjét, mire sötétség lett országában. Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, (Jelenések könyve 16, 10)

 • Teljes erejébõl kiáltozott: "Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyûlöletes állat odúja, (Jelenések könyve 18, 2)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina