Found 384 Results for: saját

 • Egy Lévi törzsébõl való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségébõl. (Kivonulás könyve 2, 1)

 • Amikor felserdült, visszaadta a fáraó leányának, aki úgy bánt vele, mint a saját fiával, és a Mózes nevet adta neki, "mivel - úgymond - a vízbõl húztam ki". (Kivonulás könyve 2, 10)

 • Nem maradhatnak földeden, nehogy ellenem bûnre kísértsenek. Ha isteneiknek szolgálnál, azzal saját vesztedet okoznád." (Kivonulás könyve 23, 33)

 • Valahányszor Mózes kiment a sátorhoz, a nép fölkelt, és mindenki saját sátrának bejáratánál állva, tekintetével követte Mózest, amíg be nem lépett a sátorba. (Kivonulás könyve 33, 8)

 • Amikor a nép látta, hogy a felhõoszlop megáll a sátor bejáratánál, mindenki elõjött és leborult saját sátrának ajtajában. (Kivonulás könyve 33, 10)

 • Saját kezével hozza el az Úrnak szánt eledelt, azaz a szegyhez tapadó hájat. Hozza el a szegyet is, és lengetéssel ajánlja fel az Úr elõtt. (Leviták könyve 7, 30)

 • Áron az oltárhoz lépett és bemutatta a borjút áldozatul saját bûneiért. (Leviták könyve 9, 8)

 • s a hetedik napon vizsgálja meg. Ha saját szemével meggyõzõdik, hogy a betegség nem múlt el, de a bõr alatt nem is terjedt tovább, akkor újabb hét napig tartsa megfigyelés alatt, (Leviták könyve 13, 5)

 • Miután feláldozta a bikát saját bûneiért, s elvégezte az engesztelés szertartását magáért és háza népéért, (Leviták könyve 16, 6)

 • Áron tehát ajánlja fel áldozatul a bikát a saját bûneiért, azután végezze el az engesztelés szertartását magáért és háza népéért, s úgy áldozza fel a bikát. (Leviták könyve 16, 11)

 • Ne fedd föl egy asszonynak és a leányának a meztelenségét, s ne vedd el a fiának a leányát, sem a leányának a leányát, hogy fölfedd meztelenségét. Õk a te saját tested és az vérfertõzés lenne. (Leviták könyve 18, 17)

 • A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (Leviták könyve 19, 34)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina