Found 384 Results for: saját

 • Nehogy azt gondold akkor magadban: saját erõmbõl s kezem munkájával teremtettem meg ezt a jólétet. (Második Törvénykönyv 8, 17)

 • Õ a te dicsõséged, a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket a saját szemeddel láttál. (Második Törvénykönyv 10, 21)

 • Ti láttátok a saját szemetekkel az Úr hatalmas tetteit, amiket végbevitt. (Második Törvénykönyv 11, 7)

 • Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! S este azt mondod: Bárcsak reggel volna! Mert aggodalom tölti el szíved, s látod, amit saját szemeddel látnod kell. (Második Törvénykönyv 28, 67)

 • a nagy megpróbáltatásokat, amelyeket saját szemeddel láttál, azokat a nagy jeleket és csodákat. (Második Törvénykönyv 29, 2)

 • hogy ma az õ saját népévé tegyen, s õ a te Istened legyen, amint esküvel ígérte neked és atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. (Második Törvénykönyv 29, 12)

 • Így szólt hozzá az Úr: "Ez az a föld amelyre Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküt tettem ezekkel a szavakkal: Utódaidnak adom! Megnézheted, saját szemeddel, de oda nem jutsz el!" (Második Törvénykönyv 34, 4)

 • Talán tisztátalan a saját földetek? Akkor gyertek át az Úr tulajdon földjére, ahol az Úr lakóhelye áll, s éljetek köztünk! De ne lázadjatok fel az Úr ellen és ne keverjetek bele minket is lázadástokba, abba, hogy oltárt építtek az Úr, a mi Istenünk oltárával szemben. (Józsue könyve 22, 19)

 • Ott az Úrhoz kiáltottak, és õ sûrû felhõt bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk zúdította a tengert, úgyhogy az ellepte õket. Saját szemetekkel láttátok, mit tettem Egyiptomban. Aztán hosszú ideig a pusztában maradtatok. (Józsue könyve 24, 7)

 • Saját örökrésze földjén temették el, Timnat-Szerachban, amely Efraim hegyén fekszik, Gaas hegyétõl északra. (Józsue könyve 24, 30)

 • Joás így válaszolt azoknak, akik ott voltak: "Ti akartok harcolni Baal érdekében? Ti akartok segítségére sietni? [Aki harcol érte, az haljon meg reggelig.] Ha isten, védje meg saját magát, hiszen Gedeon lerombolta oltárát." (Bírák könyve 6, 31)

 • Ekkor az Úr így szólt Gedeonhoz: "Néped túl sok ahhoz, hogy kezébe adjam Midiánt. Így Izrael kérkedhetne a rovásomra és azt mondhatná: a saját kezem szabadított meg. (Bírák könyve 7, 2)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina