1. Mikor Ráchel látta, hogy nem szül gyermeket Jákobnak, féltékeny lett nõvérére, és így szólt Jákobhoz: "Adj nekem gyermeket, különben meghalok!"

2. Jákob dühös lett Ráchelre, s ezt mondta: "Talán helyettese vagyok Istennek, aki megtagadta tõled a gyermekáldást?"

3. Az így válaszolt: "Itt van a szolgálóm, Bilha. Menj be hozzá, hogy majd a térdemen szüljön, és én is gyermekhez jussak általa."

4. Így a szolgálóját feleségül adta neki, és Jákob együtt volt vele.

5. Bilha fogant, és fiút szült Jákobnak.

6. Ráchel így szólt: "Isten igazságot szolgáltatott nekem, meghallgatta kérésemet és fiút ajándékozott nekem." Ezért Dánnak nevezte.

7. Bilha, Ráchel szolgálója ismét fogant és második fiút szült Jákobnak.

8. Ráchel ekkor így szólt: "Isten harcát kellett megharcolnom nõvéremmel, és gyõztem." Ezért Naftalinak nevezte el.

9. Mikor Lea látta, hogy nem szül több gyermeket, vette szolgálóját, Szilpát, és feleségül adta Jákobnak.

10. Szilpa, Lea szolgálója fiút szült Jákobnak.

11. Lea erre így szólt: "Szerencse föl!" - és Gádnak nevezte.

12. Majd Szilpa, Lea szolgálója másik fiút szült Jákobnak,

13. Lea erre ezt mondta: "Én boldog! Hiszen a lányok boldognak hirdetnek majd engem!" Ezért Ásernek nevezte.

14. Ruben egyszer búzaaratás idején kiment a mezõre, mandragórát talált, és anyjának, Leának adta. Ráchel így szólt Leához: "Adj nekem is a fiad mandragórájából."

15. "Nem elég neked - válaszolta -, hogy a férjemet elvetted, még a fiam mandragóráját is el akarod venni?" Ráchel így felelt: "No, akkor az éjjel aludjon a fiad mandragórájáért veled."

16. Amikor tehát Jákob este megjött a mezõrõl, Lea eléje ment és azt mondta: "Hozzám kell jönnöd, mivel a fiam mandragórájáért lefoglaltalak magamnak." Így nála aludt.

17. Isten meghallgatta Leát, fogant, és ötödik fiút szült Jákobnak.

18. Lea így szólt: "Isten megjutalmazott, mivel a szolgálómat odaadtam férjemnek."

19. Ezért Isszachárnak nevezte. Lea ismét fogant, és hatodik fiút szült Jákobnak.

20. Erre azt mondta Lea: "Isten jó ajándékot adott nekem. Most már nálam marad a férjem, mivel hat fiút szültem neki." Zebulunnak nevezte.

21. Azután egy leányt szült, s Dinának nevezte.

22. Isten megemlékezett Ráchelrõl. Isten meghallgatta és megnyitotta méhét.

23. Fogant és fiút szült. Így szólt: "Isten elvette gyalázatomat."

24. Ezért Józsefnek nevezte, s közben ezt mondta: "Az Úr adjon még egy fiút hozzá."

25. Miután Ráchel megszülte Józsefet, Jákob így szólt Lábánhoz: "Bocsáss el, hogy hazámba, földemre költözzem.

26. Add ki feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked, hogy elmehessek. Jól tudod, milyen szolgálatot tettem neked."

27. Lábán így felelt: "Ha kegyelmet találtam szemedben... jövendölés útján megtudtam, hogy Isten miattad áldott meg."

28. Azután folytatta: "Határozd meg a bért, amit követelsz, és megadom neked."

29. Õ így felelt: "Magad tudod, hogyan szolgáltalak és hogy mi lett állatállományodból.

30. Mielõtt idejöttem, kevés vagyonod volt, de hatalmasan felszaporodott. Az Úr minden lépésemben megáldott téged. De mikor gondoskodom már saját otthonomról?"

31. "Mit adjak neked?" - kérdezte. Jákob így felelt: "Ne adj semmit, hanem fogadd el a következõ indítványt, s akkor ismét legeltetem nyájadat.

32. Ma végigmegyek juhaid és kecskéid között. A bárányok közül különíts el minden sötét színû állatot, a kecskék közül pedig minden csíkosat és foltosat: ez az én bérem.

33. A jövõben ebben mutatkozik meg becsületességem: Ha jössz és bérem után nézel, akkor ami a kecskék között nem csíkos és foltos és a bárányok között nem sötét színû, azt mind úgy kell tekinteni, mint amit tõlem loptak."

34. Lábán így felelt: "Jó, legyen ahogy mondtad."

35. Még azon a napon elkülönítette a csíkos és foltos kecskét, mindegyiket, amelyiken volt valami fehér, továbbá minden sötét szõrû bárányt és átadta fiainak.

36. Azután három nap járásnyi térközt jelölt ki maga és Jákob között, Jákob pedig Lábán többi juhát, kecskéjét legeltette.

37. Jákob friss nyárfa-, mandula- és platángallyakat hozott, fehér sávokat vágott rajtuk, úgy, hogy a gallyak fehérsége elõtûnt.

38. Azután a csíkozott vesszõket egyenesen az állatok elé helyezte az ivóvályúkba és a víztartályokba, amelyekhez az állatok inni jártak. Ugyanis akkor párosodtak, amikor inni mentek.

39. Az állatok tehát a vesszõk elõtt párosodtak. Ezért az állatok csíkos, pettyes és foltos kicsinyeket ellettek.

40. Jákob elkülönítette a bárányokat, és az állatoknak a tekintetét ismét a csíkosra és a feketére irányította. Külön nyájakat állított össze magának, és nem keverte õket Lábán nyájaihoz.

41. Valahányszor az erõs állatok üzekedni kezdtek, Jákob a vesszõket az állatok elé helyezte az ivóvályúkba, hogy a vesszõk elõtt párosodjanak.

42. A gyenge állatok elé azonban nem tette oda õket. Így a gyengék Lábánnak jutottak, az erõsek Jákobnak.

43. Ezért az ember rendkívül gazdag lett. Számos aprómarhája, szolgálója, tevéje és szamara volt.

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina