Fundar 29501 Resultados para: în

 • Şi nu va mai fi niciun blestem. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în [cetate] şi servitorii săi îi vor aduce cult. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 3)

 • Nu va mai fi noapte acolo şi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 5)

 • Şi mi-a zis: „Acestea sunt cuvinte adevărate şi vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeţilor l-a trimis pe îngerul său ca să le arate slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 6)

 • Şi, iată, eu vin curând! Fericit cel care păstrează cuvintele profeţiei cărţii acesteia!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 7)

 • Iar eu, Ioan, sunt cel care am auzit şi am văzut acestea. Când le-am auzit şi le-am văzut, am căzut la picioarele îngerului care mi-a arătat acestea, ca să-l ador. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 8)

 • Dar el mi-a zis: „Vezi să nu [faci asta]! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, cu profeţii şi cu cei care păstrează cuvintele cărţii acesteia. Pe Dumnezeu să-l adori!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 9)

 • Apoi mi-a zis: „Nu sigila cuvintele profeţiei cărţii acesteia, pentru că timpul este aproape! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 10)

 • Cine este nedrept să nedreptăţească încă, cine este necurat să fie tot necurat, dar cine este drept să facă mai departe dreptatea, iar cine este sfânt să se mai sfinţească!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 11)

 • „Iată, eu vin curând şi răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 12)

 • Eu sunt alfa şi omega, cel dintâi şi cel din urmă, începutul şi sfârşitul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 13)

 • Fericiţi cei care îşi spală hainele ca să aibă putere asupra pomului vieţii şi să poată intra prin porţi în cetate! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 14)

 • Afară câinii, vrăjitorii, desfrânaţii, criminalii, idolatrii şi oricine iubeşte şi practică minciuna! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 15)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina