Fundar 1561 Resultados para: înaintea

 • Magii n-au putut să stea înaintea lui Moise din cauza bubelor, căci bubele erau pe magi şi pe toţi egipténii. (Cartea Exodului 9, 11)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Trezește-te dimineaţă, stai înaintea lui Faraón şi spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: ‹Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească! (Cartea Exodului 9, 13)

 • Moise şi Áaron s-au dus la Faraón şi i-au zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: «Până când [ai tu de gând] să refuzi să te umilești înaintea mea? Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească! (Cartea Exodului 10, 3)

 • Vor coborî la mine toţi aceşti slujitori ai tăi şi se vor prosterna înaintea mea, zicând: ‹Ieşi tu şi tot poporul care te urmează!›. După aceea voi ieşi»”. A ieşit [Moise] de la Faraón aprins de mânie. (Cartea Exodului 11, 8)

 • Moise şi Áaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraón; Domnul a împietrit inima lui Faraón şi el nu i-a lăsat pe fiii lui Israél să plece din ţara lui. (Cartea Exodului 11, 10)

 • Domnul mergea înaintea lor, ziua într-o coloană de nor, ca să-i conducă pe drum, iar noaptea într-o coloană de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea. (Cartea Exodului 13, 21)

 • ,,Spune-le fiilor lui Israél să se întoarcă şi să-şi fixeze tabăra înaintea lui Pi-Hahirót, între Migdól şi mare, faţă în faţă cu Báal-Ţefón: să fixați tabăra chiar în faţa lui, lângă mare! (Cartea Exodului 14, 2)

 • Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israél a început să meargă în urma lor. Şi coloana de nor dinaintea lor a început să stea în urma lor. (Cartea Exodului 14, 19)

 • El a zis: „Dacă într-adevăr vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face ceea ce este drept înaintea lui, dacă îţi vei pleca urechea la poruncile lui şi vei ţine toate hotărârile lui, nu voi pune asupra ta niciuna din bolile pe care le-am pus asupra Egiptului; căci eu sunt Domnul care te vindecă”. (Cartea Exodului 15, 26)

 • Moise i-a zis lui Áaron: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israél: «Apropiaţi-vă înaintea Domnului, căci a auzit murmurările voastre!»”. (Cartea Exodului 16, 9)

 • Moise i-a zis lui Áaron: ,,Ia un vas, pune în el un ómer plin cu mană şi aşază-l înaintea Domnului ca să se păstreze pentru generațiile voastre!”. (Cartea Exodului 16, 33)

 • După cum îi poruncise Domnul lui Moise, Áaron a pus-o înaintea [arcei] mărturiei spre păstrare. (Cartea Exodului 16, 34)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina