Fundar 204 Resultados para: înapoi

 • sau orice lucru pentru care a jurat strâmb, să-l dea înapoi în întregime şi să adauge a cincea parte la ceea ce era al lui şi să-l dea în ziua jertfei pentru vinovăţie! (Cartea Leviticului 5, 24)

 • Să consacraţi anul al cincizecilea şi să vestiţi libertatea în ţară pentru toţi locuitorii ei: să fie pentru voi an jubiliar; fiecare dintre voi să-şi primească înapoi proprietatea şi fiecare să se întoarcă în familia lui! (Cartea Leviticului 25, 10)

 • Dacă mâna lui nu a găsit destul ca să-i dea înapoi, atunci ceea ce a vândut să rămână în mâna cumpărătorului până la anul jubiliar! În anul jubiliar să iasă şi să se întoarcă la proprietatea lui! (Cartea Leviticului 25, 28)

 • Să-şi mărturisească păcatele şi să dea înapoi în întregime suma pentru vinovăţia sa, adăugând a cincea parte; să o dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat! (Cartea Numerilor 5, 7)

 • Domnul i-a zis lui Moise: „Du înapoi toiagul lui Áaron înaintea mărturiei ca să fie un semn pentru cei răzvrătiţi şi să pui capăt murmurărilor lor împotriva mea şi să nu moară!”. (Cartea Numerilor 17, 25)

 • Dacă vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind, să nu te ascunzi de ele, ci să le duci înapoi la fratele tău! (Cartea Deuteronómului 22, 1)

 • Dacă fratele tău nu este aproape de tine şi nu-l cunoşti, să le aduci în casa ta şi să rămână cu tine până când fratele tău le va căuta şi atunci să i le dai înapoi! (Cartea Deuteronómului 22, 2)

 • Să nu-l duci înapoi la stăpânul său pe sclavul care a căutat scăpare la tine de stăpânul său! (Cartea Deuteronómului 23, 16)

 • ci să-i dai înapoi garanţia la apusul soarelui ca să se culce în învelitoarea lui şi să te binecuvânteze! Aceasta va fi pentru tine dreptate înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Cartea Deuteronómului 24, 13)

 • Iar dacă vă veţi da înapoi şi vă veţi alipi de aceste popoare care au rămas printre voi, dacă vă veţi căsători cu ei şi dacă veţi intra la ei şi ei la voi, (Cartea lui Iósue 23, 12)

 • Iéfte le-a zis bătrânilor din Galaád: „Dacă mă aduceţi înapoi ca să lupt împotriva fiilor lui Amón şi dacă Domnul îi va da înaintea mea, eu voi fi căpetenia voastră”. (Cartea Judecătorilor 11, 9)

 • Regele fiilor lui Amón le-a răspuns mesagerilor lui Iéfte: „Pentru că Israél, când a plecat din Egipt, a luat ţara mea de la Arnón până la Iaboc şi Iordán. Dă-mi-o înapoi acum de bună voie!”. (Cartea Judecătorilor 11, 13)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina