Fundar 2407 Resultados para: Fie

 • Ochii voștri să nu fie [cuprinși] de milă pentru lucrurile voastre, căci tot ce este mai bun în toată ţara Egiptului va fi al vostru»”. (Cartea Genezei 45, 20)

 • El a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău! Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi pune să fie din tine un neam mare! (Cartea Genezei 46, 3)

 • De ce să pierim sub ochii tăi noi şi pământurile noastre? Cumpără-ne pe noi şi pământurile noastre în schimbul pâinii. Vom deveni sclavi ai lui Faraón noi şi pământurile noastre. Dă-ne sămânţă ca să trăim şi să nu murim şi pentru ca pământul să nu fie devastat!”. (Cartea Genezei 47, 19)

 • Iosíf a cumpărat pentru Faraón toate pământurile Egiptului; căci egipténii şi-au vândut fiecare ogorul, pentru că foametea era puternică. Şi ţara devenit a lui Faraón. (Cartea Genezei 47, 20)

 • La vremea recoltei, veţi da a cincea parte lui Faraón; iar [celelalte] patru părţi să fie în mâinile voastre ca sămânţă pentru câmp, ca hrană pentru voi şi pentru cei din casele voastre şi ca hrană pentru copiii voştri”. (Cartea Genezei 47, 24)

 • Din aceasta Iosíf a pus să fie o hotărâre care este până astăzi pe teritoriul Egiptului: a cincea parte să i se dea lui Faraón; numai pământul preoţilor era al lor; nu devenise al lui Faraón. (Cartea Genezei 47, 26)

 • îngerul care m-a răscumpărat de orice rău, să binecuvânteze copiii! Să fie chemat în ei numele meu şi numele părinţilor mei Abrahám şi Isáac şi să crească din ei mult pe pământ!”. (Cartea Genezei 48, 16)

 • Blestemată să fie mânia lor, căci a fost puternică, şi furia lor, căci a fost apăsătoare! Îi voi împărţi în Iacób şi-i voi risipi în Israél. (Cartea Genezei 49, 7)

 • Binecuvântările tatălui tău sunt mai puternice decât binecuvântările celor care m-au zămislit până la marginile dealurilor veşnice: ele să fie peste capul lui Iosíf şi peste creştetul celui consacrat dintre fraţii săi! (Cartea Genezei 49, 26)

 • Toate acestea sunt cele douăsprezece triburi ale lui Israél. Iată ce le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare aparte. (Cartea Genezei 49, 28)

 • Acestea sunt numele fiilor lui Israél veniţi în Egipt împreună cu Iacób; ei au venit fiecare cu familia lui: (Cartea Exodului 1, 1)

 • Atunci, Faraón a poruncit întregului său popor, zicând: ,,Orice băiat care se va naşte să fie aruncat în Fluviu, iar toate fetele să fie lăsate să trăiască”. (Cartea Exodului 1, 22)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina