Fundar 1575 Resultados para: fiii

 • Fiii lui Elifáz au fost: Téman, Omár, Ţefó, Gaetám şi Chenáz. (Cartea Genezei 36, 11)

 • Timná era concubina lui Elifáz, fiul lui Esáu, şi i l-a născut lui Elifáz pe Amaléc. Aceştia sunt fiii Adei, soţia lui Esáu. (Cartea Genezei 36, 12)

 • Aceştia sunt fiii lui Reuél: Nahát, Zérah, Şamá şi Mizá; aceştia au fost fiii lui Basemát, soţia lui Esáu. (Cartea Genezei 36, 13)

 • Aceştia au fost fiii Oholibámei, fiica lui Aná, fiica lui Ţibeón, soţia lui Esáu. Ea i-a născut lui Esáu pe Ieúş, Iaelám şi Córe. (Cartea Genezei 36, 14)

 • Acestea sunt căpeteniile fiilor lui Esáu: fiii lui Elifáz, întâiul-născut al lui Esáu: căpetenia Téman, căpetenia Omár, căpetenia Ţefó, căpetenia Chenáz, (Cartea Genezei 36, 15)

 • căpetenia Córe, căpetenia Gaetám, căpetenia Amaléc. Acestea sunt căpeteniile lui Elifáz în ţara Edóm. Aceştia sunt fiii Adei. (Cartea Genezei 36, 16)

 • Aceştia sunt fiii lui Reuél, fiul lui Esáu: căpetenia Nahát, căpetenia Zérah, căpetenia Şamá, căpetenia Mizá. Acestea sunt căpeteniile lui Reuél în ţara Edóm. Aceştia sunt fiii lui Basemát, soţia lui Esáu. (Cartea Genezei 36, 17)

 • Aceştia sunt fiii Oholibámei, soţia lui Esáu: căpetenia Ieúş, căpetenia Ialám, căpetenia Córe. Aceste sunt căpeteniile din Oholibáma, fiica lui Aná, soţia lui Esáu. (Cartea Genezei 36, 18)

 • Aceştia sunt fiii lui Esáu, adică Edóm. (Cartea Genezei 36, 19)

 • Aceştia sunt fiii lui Seír, horeul, locuitorii ţării: Lotán, Şobál, Ţibeón, Aná, (Cartea Genezei 36, 20)

 • Dişón, Éţer şi Dişán. Acestea sunt căpeteniile horeilor, fiii lui Seír, în ţara Edóm. (Cartea Genezei 36, 21)

 • Fiii lui Lotán au fost: Horí şi Hemám. Sora lui Lotán a fost Timná. (Cartea Genezei 36, 22)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina