Fundar 719 Resultados para: regelui

 • Regele Sodómei i-a ieşit în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce i-a lovit pe Chedárlaomér şi pe regii care erau cu el, în valea Şavé, adică în Valea Regelui. (Cartea Genezei 14, 17)

 • Abrám i-a zis regelui Sodómei: „Ridic mâna mea spre Domnul, Dumnezeul cel Preaînalt, creatorul cerului şi al pământului, (Cartea Genezei 14, 22)

 • Stăpânul lui Iosíf l-a luat şi l-a aruncat în temniţă, locul unde erau închişi prizonierii regelui. El a rămas acolo, în temniţă. (Cartea Genezei 39, 20)

 • După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. (Cartea Genezei 40, 1)

 • Amândoi, paharnicul şi pitarul regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au avut câte un vis în aceeași noapte: fiecare visul lui, având fiecare interpretarea visului său. (Cartea Genezei 40, 5)

 • I s-a făcut cunoscut regelui Egiptului că poporul a fugit. Atunci, inimile lui Faraón şi ale slujitorilor lui s-au întors împotriva poporului şi au zis: ,,Ce am făcut? L-am lăsat pe Israél [să plece] de la munca lui”. (Cartea Exodului 14, 5)

 • Căci Heşbón era o cetate a lui Sihón, regele amoréilor care se luptase înainte împotriva regelui din Moáb şi-i luase toată ţara din mâna lui, până la Arnón. (Cartea Numerilor 21, 26)

 • I s-a spus regelui din Ierihón: „Nişte oameni dintre fiii lui Israél au venit aici în timpul nopţii ca să exploreze ţara”. (Cartea lui Iósue 2, 2)

 • Să faci [cetăţii] Ái şi regelui ei cum ai făcut Ierihónului şi regelui lui: să păstraţi pentru voi numai prada de război şi animalele! Pune pe cineva care să supravegheze cetatea din spatele ei!”. (Cartea lui Iósue 8, 2)

 • Când a auzit Adoní-Ţédec, regele Ierusalímului, că Iósue a luat [cetatea] Ái şi a distrus-o – aşa cum a făcut Ierihónului şi regelui său, tot aşa a făcut şi [cetăţii] Ái şi regelui ei – şi că locuitorii Gabaónului au făcut pace cu Israél şi erau în mijlocul lor, (Cartea lui Iósue 10, 1)

 • În ziua aceea, Iósue a luat [cetatea] Machéda şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; i-a nimicit pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui din Machéda aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón. (Cartea lui Iósue 10, 28)

 • Domnul a dat-o şi pe ea în mâna lui Israél. I-a trecut prin ascuţişul sabiei pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui ei aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón. (Cartea lui Iósue 10, 30)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina