Fundar 404 Resultados para: Judy

 • Ponieważ Er, pieroworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. (Księga Rodzaju 38, 7)

 • Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adullamitą imieniem Chira do Timny, gdzie strzyżono jego owce. (Księga Rodzaju 38, 12)

 • Wróciwszy do Judy, rzekł: Nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: Nie było tu nierządnicy sakralnej. (Księga Rodzaju 38, 22)

 • Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul. (Księga Rodzaju 46, 12)

 • Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! (Księga Rodzaju 49, 10)

 • Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. (Księga Wyjścia 31, 2)

 • Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, (Księga Wyjścia 35, 30)

 • A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza, (Księga Wyjścia 38, 22)

 • z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; (Księga Liczb 1, 7)

 • Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki (Księga Liczb 1, 26)

 • - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. (Księga Liczb 1, 27)

 • Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. (Księga Liczb 2, 3)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina