Fundar 784 Resultados para: syna

 • I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: Już nie lękaj się, bo oto masz syna! (Księga Rodzaju 35, 17)

 • Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni; lecz ojciec dał mu imię Beniamin. (Księga Rodzaju 35, 18)

 • A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. (Księga Rodzaju 36, 12)

 • Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, (Księga Rodzaju 36, 15)

 • Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. (Księga Rodzaju 36, 17)

 • po czym tę szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli: Znaleźliśmy ją. Zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. (Księga Rodzaju 37, 32)

 • [Jakub] rozpoznawszy ją zawołał: Szata mego syna! Dziki zwierz go pożarł! Dziki zwierz rozszarpał Józefa! (Księga Rodzaju 37, 33)

 • I Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. (Księga Rodzaju 37, 34)

 • Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano imię Er. (Księga Rodzaju 38, 3)

 • Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan. (Księga Rodzaju 38, 4)

 • A gdy znów urodziła syna, dała mu imię Szela. Ten zaś jej poród nastąpił w Kezib. (Księga Rodzaju 38, 5)

 • Juda wziął dla swego pieroworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. (Księga Rodzaju 38, 6)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina