Fundar 812 Resultados para: njega

 • A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svaðali, nazva ga imenom Sitna. (Knjiga Postanka 26, 21)

 • Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svaðali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumaèi: "Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo." (Knjiga Postanka 26, 22)

 • Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru. (Knjiga Postanka 26, 31)

 • Izak odgovori Ezavu: "Njega sam veæ postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braæu predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu uèiniti, sine moj?" (Knjiga Postanka 27, 37)

 • Ostani kod njega neko vrijeme, dok bijes brata tvoga na te jenja, (Knjiga Postanka 27, 44)

 • Najednom opazi studenac u polju. Tri su stada ovaca oko njega plandovala, jer se na tome studencu napajahu. Velik se kamen nalazio studencu na otvoru. (Knjiga Postanka 29, 2)

 • Daj da proðem danas kroz tvoje stado i od njega izluèim svaku garavu ovcu i svaku šarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaæa! (Knjiga Postanka 30, 32)

 • A onda Bog ode od njega gore. (Knjiga Postanka 35, 13)

 • Još jednog sina rodi te mu nadjene ime Šela. Nalazila se u Kezibu kad je njega rodila. (Knjiga Postanka 38, 5)

 • To što je èinio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi. (Knjiga Postanka 38, 10)

 • Tako upravitelj tamnice preda u Josipove ruke sve utamnièenike koji su se nalazili u tamnici; i ondje se ništa nije radilo bez njega. (Knjiga Postanka 39, 22)

 • Iako je Josip prepoznao svoju braæu, oni njega nisu prepoznali. (Knjiga Postanka 42, 8)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina