Fundar 509 Resultados para: Amint

 • Amint Egyiptomhoz közeledett, így szólt feleségéhez, Sáraihoz: "Jól tudom, hogy szép asszony vagy. (Teremtés könyve 12, 11)

 • Azon az éjszakán megrészegítették atyjukat borral, azután az idõsebb odament és atyjához feküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt. (Teremtés könyve 19, 33)

 • Így azon az éjszakán is megrészegítették apjukat borral. Azután a fiatalabb fogta magát és hozzáfeküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt. (Teremtés könyve 19, 35)

 • Amint Jákob meglátta õket, így szólt: "Ez Isten tábora!" S elnevezte a helyet Machanajimnak. (Teremtés könyve 32, 3)

 • Közben Mózes felnövekedett és elment meglátogatni testvéreit. Látta a kényszermunkát, amelyet végezniük kellett s észrevett egy egyiptomit, amint éppen az egyik héber testvérét ütlegelte. (Kivonulás könyve 2, 11)

 • amint az Úr megparancsolta Mózesnek. Így vették számba õket a Sínai pusztában. (Számok könyve 1, 19)

 • S amikor Mózes bement a megnyilatkozás sátorába, hogy beszéljen Vele, hallotta a hangot, amint beszélt hozzá a kiengesztelõdés táblájáról, amely a tanúság ládáján volt elhelyezve, a két kerub között, s beszélt vele. (Számok könyve 7, 89)

 • Hát talán én hordoztam ezt az egész népet méhemben vagy én voltam, aki szülte, hogy mondhasd nekem: vidd kebleden, amint a dajka viszi a csecsemõt, arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinak. (Számok könyve 11, 12)

 • A népnek pedig ezt mondd: Szentelõdjetek meg reggelre! Akkor majd kaptok húst enni. Panaszotok szava eljutott az Úr fülébe, amint mondtátok: Ki ad nekünk húst enni? Egyiptomban jó dolgunk volt. Nos, az Úr most ad húst ennetek. (Számok könyve 11, 18)

 • De valóban, amint igaz, hogy élek, s amint igaz, hogy az Úr dicsõsége elárasztja az egész földkerekséget, (Számok könyve 14, 21)

 • "Meddig zúgolódik még ellenem ez a mihaszna közösség? Hallottam, amint Izrael fiai zúgolódtak ellenem. (Számok könyve 14, 27)

 • Mondd meg nekik: Amint igaz, hogy élek - az Úr mondja! -, amint nyíltan kifejezésre juttattátok elõttem, úgy fogok bánni veletek. (Számok könyve 14, 28)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina