Fundar 2330 Resultados para: amikor

 • Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: "Ha így áll a dolog, miért élek még?!" Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat; (Teremtés könyve 25, 22)

 • Amikor eljött a szülés ideje, ikrek voltak a méhében. (Teremtés könyve 25, 24)

 • Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek. (Teremtés könyve 25, 26)

 • Amikor a helység lakói felesége iránt érdeklõdtek, így szólt: "A húgom." Félt ugyanis azt mondani: "A feleségem", különben a helység férfiai megölhetnék Rebekka miatt, mert õ szép. (Teremtés könyve 26, 7)

 • Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hetita Beeri lányát és Bászmát, a hetita Elon leányát. (Teremtés könyve 26, 34)

 • Rebekka hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a mezõre, hogy vadat ejtsen atyja számára. (Teremtés könyve 27, 5)

 • Odalépett hozzá és megcsókolta. Amikor megérezte ruhája illatát, e szavakkal áldotta meg: "Lám, fiam illata olyan, mint a termékeny föld illata, amit az Úr megáldott. - (Teremtés könyve 27, 27)

 • Amikor Izsák épp befejezte Jákob megáldását és Jákob kijött atyjától, bátyja, Ézsau hazaérkezett a vadászatból. (Teremtés könyve 27, 30)

 • Amikor Ézsau apja szavát hallotta, hangosan, elkeseredve felkiáltott és ezt mondta apjának: "Áldj meg engem is, atyám!" (Teremtés könyve 27, 34)

 • Amikor Jákob másnap reggel fölébredt, vette a követ, amelyen fejét nyugtatta, felállította emlékkõül és olajat öntött rá. (Teremtés könyve 28, 18)

 • Amikor Lábán hírt vett Jákobról, nõvére fiáról, eléje sietett, megölelte, megcsókolta és házába vezette. Õ pedig elbeszélt Lábánnak mindent, ami történt. (Teremtés könyve 29, 13)

 • Amikor az Úr látta, hogy Lea háttérbe szorul, megnyitotta méhét, Ráchel ellenben meddõ maradt. (Teremtés könyve 29, 31)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina