Fundar 1196 Resultados para: fiai

 • Tizenketten vagyunk testvérek, ugyanannak az apának a fiai. Egy már nem él, a legfiatalabb pedig ez idõ szerint atyánknál van Kánaánban. (Teremtés könyve 42, 32)

 • Izrael fiai így is tettek. József a fáraó parancsára szekereket adott nekik és élelemmel is ellátta õket az útra. (Teremtés könyve 45, 21)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Izrael fiainak, akik Egyiptomba mentek, ezek a nevei: Jákob és fiai: az elsõszülött Ruben. (Teremtés könyve 46, 8)

 • Ruben fiai voltak: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi. (Teremtés könyve 46, 9)

 • Simeon fiai voltak: Jemuel, Jámin, Ohád, Jachin, Cochár és Saul, a kánaánita nõ fia. (Teremtés könyve 46, 10)

 • Lévi fiai voltak: Gerson, Kehát és Merári. (Teremtés könyve 46, 11)

 • Júda fiai voltak: Er, Onan, Sela, Perec és Szerach. (Er és Onan meghaltak Kánaán földjén.) Perec fiai voltak: Hecron és Hamul. (Teremtés könyve 46, 12)

 • Isszachár fiai voltak: Tola, Puvva, Jasub és Simron. (Teremtés könyve 46, 13)

 • Zebulon fiai voltak: Szered, Elon és Jachleel. (Teremtés könyve 46, 14)

 • Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Aramban szült Jákobnak, s hozzá még leánya, Dina. Összesen harminchárom fiú és leány. (Teremtés könyve 46, 15)

 • Gád fiai voltak: Cefon, Haggi, Suni, Ecbon, Eri, Arodi és Areli. (Teremtés könyve 46, 16)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina