Fundar 38 Resultados para: igazságosság

 • Jog lakik majd a pusztaságban, és igazságosság tanyázik a gyümölcsöskertben. (Izajás könyve 32, 16)

 • Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre. (Izajás könyve 32, 17)

 • Igazságosság lesz az alapod, és elkerül a nyomorúság, nem kell hát semmitõl félned. Elkerül a rettegés, nem is közelíthet hozzád. (Izajás könyve 54, 14)

 • és mondjátok: Az Úré, a mi Istenünké az igazságosság, a szégyenkezés azonban a mienk ezen a napon, Júda fiaié, Jeruzsálem lakóié, (Báruk könyve 1, 15)

 • Az Úré, a mi Istenünké az igazságosság, a mi arcunkat azonban, és atyáink arcát ma szégyen borítja. (Báruk könyve 2, 6)

 • Isten ezt a nevet adja neked örökre: "Igazságosság békéje" és "Jámborság dicsõsége". (Báruk könyve 5, 4)

 • Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. (Ámosz könyve 5, 24)

 • Amikor a bennszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz: "Ez az ember egész biztos gyilkos! Kimenekült ugyan a tengerbõl, de az igazságosság azonban nem hagyja életben." (Apostolok Cselekedetei 28, 4)

 • Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. (Rómaiaknak írt levél 14, 17)

 • Ellentétben áll tehát a törvény Isten ígéretével? Egyáltalán nem. Ha törvénynek lett volna éltetõ ereje, akkor valóban a törvénybõl fakadna az igazságosság. (Galatáknak írt levél 3, 21)

 • A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. (Efezusiaknak írt levél 5, 9)

 • A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszõje. (Zsidóknak írt levél 1, 8)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina