1. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülõt szereti, szereti szülöttét is.

2. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait.

3. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.

4. Mert mindenki, aki az Istentõl született, legyõzi a világot. És ez a gyõzelem - gyõzelem a világ fölött! - a mi hitünk.

5. Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

6. Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.

7. Tehát hárman tanúskodnak:

8. a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.

9. Ha az emberek tanúságát is elfogadjuk, az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett.

10. Aki hisz az Isten Fiában, magában hordja az (Isten) tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugságot tulajdonít neki, épp mert nem hisz tanúságában, amelyet az Isten Fia mellett tett.

11. Mert ennek a tanúságnak az a tartalma, hogy az Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az õ Fiában van.

12. Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete, aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete.

13. Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, hogy megtudjátok: örök életetek van.

14. Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.

15. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.

16. Amikor valaki látja, hogy testvére bûnt követ el, de ez a bûn nem jelenti számára a halált, imádkozzék érte, és életet szerez annak, aki a halállal egyenlõ bûnnel vétkezik. Van halált jelentõ bûn is; nem az ilyenrõl mondom, hogy könyörögjön érte.

17. Minden igazságtalanság bûn, de van olyan bûn is, amely nem egyenlõ a halállal.

18. Tudjuk, hogy aki az Istentõl való, nem vétkezik, mert az Istentõl Született ereje megóvja (a bûntõl), és a gonosz nem érinti.

19. Tudjuk, hogy mi az Istentõl vagyunk, és hogy az egész világ a gonosz hatalmában van.

20. Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az õ Fiában, Jézus Krisztusban. Õ az igaz Isten és az örök élet.

21. Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina