1. Elifáz din Temán a luat cuvântul şi a zis:

2. „Oare înţeleptul răspunde cu o cunoaştere superficială şi-şi umple pântecele cu [vânt] din răsărit?

3. Se apără prin cuvinte fără conţinut şi prin vorbe fără folos?

4. Tu desfiinţezi teama [de Domnul] şi slăbeşti reflecţia înaintea lui Dumnezeu.

5. Căci nelegiuirea ta îţi învaţă gura şi alegi limba celor vicleni.

6. Gura ta te face vinovat, nu eu şi buzele tale mărturisesc împotriva ta.

7. Oare eşti tu primul om care s-a născut? Sau ai fost conceput înaintea colinelor?

8. Ai auzit tu taina lui Dumnezeu şi ai luat pentru tine înţelepciune?

9. Ce ştii tu şi nu ştim noi? Ce înţelegere ai tu şi nu este cu noi?

10. Chiar şi cel cărunt şi cel bătrân, între noi, sunt mai în vârstă decât tatăl tău.

11. Oare sunt puţin lucru pentru tine mângâierile lui Dumnezeu şi cuvântul blând [adresat] ţie?

12. Unde te duce inima şi de ce clipesc ochii tăi,

13. că-ţi întorci duhul împotriva lui Dumnezeu şi faci să iasă din gura ta [astfel de] cuvinte?

14. Ce este omul ca să fie curat sau drept cel născut din femeie?

15. Iată, el nu se încrede în sfinţii săi şi cerurile nu sunt curate în ochii lui.

16. Cu atât mai mult cel abominábil şi corupt, omul care bea nedreptatea ca pe apă.

17. Te voi instrui: ascultă-mă şi-ţi voi povesti ceea ce am văzut!

18. Ceea ce au făcut cunoscut înţelepţii şi nu le-a fost ascuns de către părinţii lor.

19. Doar lor le-a fost dată ţara şi niciun străin nu a trecut prin mijlocul lor.

20. În toate zilele sale, cel nelegiuit se chinuie şi numărul anilor este ascuns pentru cel violent.

21. Glas de spaimă este în urechile lui; când este în pace, cel care prădează vine peste el.

22. El nu crede că se va întoarce din întuneric, este destinat sabiei.

23. Rătăceşte după pâine, dar unde este? Ştie că este fixată pentru el ziua întunericului.

24. Îl înspăimântă strâmtorarea şi necazul îl copleşeşte ca un rege pregătit de bătălie.

25. Căci şi-a întins mâna împotriva lui Dumnezeu şi s-a dat viteaz împotriva Celui Atotputernic.

26. Aleargă împotriva lui cu îngâmfare, în spatele scuturilor sale groase.

27. Avea faţa acoperită de grăsime şi şi-a făcut osânză pe şolduri.

28. Locuia în cetăţi dezolate, în case nelocuite care erau sortite să devină grămezi.

29. Nu se va îmbogăţi şi bogăţia lui nu va dura, iar prosperitatea lui nu se va întinde pe pământ.

30. Nu se va putea îndepărta din întuneric, flacăra va usca lăstarul său şi va fi îndepărtată suflarea gurii sale.

31. Să nu se încreadă în vanitatea lui care înşală, căci deşertăciune va fi răsplata lui!

32. Se va împlini, dar nu în ziua lui, şi ramura lui nu va înverzi!

33. Va fi tratat cu violenţă, ca viţa-de-vie fără rod, ca măslinul care îşi leapădă floarea.

34. Căci adunarea celor făţarnici va fi fără rod şi focul va devora corturile celor care mituiesc.

35. El zămisleşte chin şi naşte nelegiuire, iar pântecele lor pregăteşte înşelăciune”.

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina