Löydetty 1488 Tulokset: Împotriva

 • Cáin a vorbit cu Ábel, fratele său. Când erau pe câmp, Cáin s-a ridicat împotriva lui Ábel, fratele său, şi l-a ucis. (Cartea Genezei 4, 8)

 • Au ieşit regele din Sodóma, regele din Gomóra, regele din Admá, regele din Ţeboím şi regele din Béla, adică din Ţoár, şi s-au aşezat în linie de luptă împotriva lor în valea Sidím, (Cartea Genezei 14, 8)

 • împotriva lui Chedárlaomér, regele din Elám, a lui Tideál, regele din Goím, a lui Amrafél, regele din Şineár şi a lui Arióc, regele din Elasár; patru regi împotriva a cinci. (Cartea Genezei 14, 9)

 • El va fi un om asemenea unui asin sălbatic. Mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâna tuturor va fi împotriva lui. Şi el se va aşeza în faţa tuturor fraţilor săi”. (Cartea Genezei 16, 12)

 • Domnul a zis: „Strigătul [împotriva] Sodómei şi Gomórei s-a mărit şi păcatul lor este foarte greu. (Cartea Genezei 18, 20)

 • Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi eu că ai făcut aceasta cu inimă neprihănită: pentru aceasta te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva mea. De aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. (Cartea Genezei 20, 6)

 • Abimélec l-a chemat şi pe Abrahám şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste regatul meu un păcat atât de mare? Ai făcut cu mine un lucru pe care alţii nu l-ar face”. (Cartea Genezei 20, 9)

 • Rahéla a zis: „Am luptat luptele lui Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit”. Şi i-a pus numele Neftáli. (Cartea Genezei 30, 8)

 • şi a zis: „Dacă vine Esáu împotriva uneia din tabere şi o lovește, să scape tabăra care va rămâne!”. (Cartea Genezei 32, 9)

 • Atunci, Iacób le-a zis lui Simeón şi lui Lévi: „Voi m-ați tulburat făcându-mă urât de cei care locuiau în țară, de canaaneéni şi de ferezéi. Eu am oameni puţini la număr; ei se vor aduna împotriva mea, mă vor lovi şi voi fi nimicit eu şi casa mea”. (Cartea Genezei 34, 30)

 • Şi nimeni nu-i mai mare în casa aceasta decât mine şi nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine, pentru că tu eşti soţia lui. Cum aş putea să fac răul acesta atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”. (Cartea Genezei 39, 9)

 • După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. (Cartea Genezei 40, 1)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina