Löydetty 2319 Tulokset: Israél

 • Îl voi întoarce din captivitate pe poporul meu, Israél. Vor reconstrui cetățile devastate și vor locui; vor planta vii și vor bea vinul lor, vor face grădini și vor mânca fructele lor. (Cartea profetului Ámos 9, 14)

 • Deportații acestei armate a fiilor lui Israél vor lua în stăpânire ceea ce era al canaaneénilor, până la Sarépta. Deportații din Ierusalím, care erau în Sefarád, vor lua în stăpânire cetățile din Négheb. (Cartea profetului Abdía 1, 20)

 • Din cauza răzvrătirii lui Iacób sunt toate acestea și din cauza păcatelor casei lui Israél. Cine este cea care se răzvrătește în Iacób? Oare nu Samaría? Și cine este pe înălțimea lui Iúda? Oare nu Ierusalímul? (Cartea profetului Mihéia 1, 5)

 • Agață carul pentru cursă, tu cea care locuiești în Lachíș! Ea a fost începutul păcatului pentru fiica Siónului, pentru că în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israél. (Cartea profetului Mihéia 1, 13)

 • De aceea, vei fi dată ca zestre pentru Moréșet-Gat; casele din Aczíb vor fi o decepție pentru regii lui Israél. (Cartea profetului Mihéia 1, 14)

 • Voi face să vină la tine încă unul care stăpânește, tu care locuiești în Maréșa, până la Adulám va veni gloria lui Israél. (Cartea profetului Mihéia 1, 15)

 • Te voi aduna, Iacób, în întregime! Te voi reuni, rest al lui Israél, împreună! Îi voi pune să fie ca o turmă în Boțrá, ca o cireadă în mijlocul pășunii sale, și nu va mai fi deranjată de niciun om. (Cartea profetului Mihéia 2, 12)

 • Am zis: „Ascultați, conducători ai lui Iacób și căpetenii ale casei lui Israél! Oare nu a voastră este [datoria] să cunoașteți judecata? (Cartea profetului Mihéia 3, 1)

 • Totuși, eu sunt plin de putere, de Duhul Domnului, de judecată și de tărie, ca să fac cunoscut lui Iacób nelegiuirea sa și lui Israél, păcatul său. (Cartea profetului Mihéia 3, 8)

 • Ascultați aceasta, conducători ai casei lui Iacób și căpetenii ale casei lui Israél, voi care urâți judecata și pervertiți toată dreptatea! (Cartea profetului Mihéia 3, 9)

 • „Adună-te în cete, fiică a cetelor, pentru că el a pus o fortăreață împotriva noastră, cu nuiaua îl lovește peste obraz pe judecătorul lui Israél! (Cartea profetului Mihéia 4, 14)

 • Tu, Beteleém Efráta, ești mic ca să fii printre locurile [de seamă ale] lui Iúda; din tine va ieși, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israél: originile lui sunt de demult, din zilele veșniciei. (Cartea profetului Mihéia 5, 1)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina