Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. (Knjiga Postanka 7, 19)

 • Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. (Knjiga Postanka 7, 20)

 • Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom. (Knjiga Postanka 7, 24)

 • Polako se povlaèile vode sa zemlje. Nakon stotinu pedeset dana vode su jenjale, (Knjiga Postanka 8, 3)

 • Vode su neprestano opadale do desetog mjeseca, a prvoga dana desetog mjeseca pokažu se brdski vrhunci. (Knjiga Postanka 8, 5)

 • ispusti gavrana, a gavran svejednako odlijetaše i dolijetaše dok se vode sa zemlje nisu isušile. (Knjiga Postanka 8, 7)

 • Prema veèeri golubica se vrati k njemu, i gle! u kljunu joj svjež maslinov list; tako je Noa doznao da su opale vode sa zemlje. (Knjiga Postanka 8, 11)

 • Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela. (Knjiga Postanka 8, 13)

 • Sa sobom izvedi sva živa biæa, sva stvorenja što su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce što zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji množe!" (Knjiga Postanka 8, 17)

 • Držat æu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa niti æe ikad više potop zemlju opustošiti." (Knjiga Postanka 9, 11)

 • Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran. (Knjiga Postanka 11, 26)

 • Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim. (Knjiga Postanka 13, 1)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina