Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • Sluga joj potrèa u susret i reèe: "Daj mi malo vode iz svog vrèa!" (Knjiga Postanka 24, 17)

 • Tako èovjek uðe u kuæu. Rastovare deve i dadu im slame i p§iæe, a njemu i ljudima koji su ga pratili donesu vode da operu noge. (Knjiga Postanka 24, 32)

 • ja, evo, stojim kraj studenca, a djevojka koja doðe vodu crpsti i ja joj reèem: Daj mi da se napijem malo vode iz tvog vrèa! - (Knjiga Postanka 24, 43)

 • Onda se diže Rebeka i njezine dvorkinje, zajahaše deve te poðoše za èovjekom. Tako sluga preuze Rebeku i ode. (Knjiga Postanka 24, 61)

 • No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: "Ako je tako, zašto æu živjeti!" Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom. (Knjiga Postanka 25, 22)

 • U zemlji zavlada glad, razlièita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru. (Knjiga Postanka 26, 1)

 • Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. (Knjiga Postanka 26, 17)

 • Ode on, naðe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. (Knjiga Postanka 27, 14)

 • Ode on k ocu i reèe: "Oèe!" On odgovori: "Evo me. Koji si ti moj sin?" (Knjiga Postanka 27, 18)

 • Tako Izak otpremi Jakova, i on ode u Padan Aram Labanu, sinu Aramejca Betuela, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava. (Knjiga Postanka 28, 5)

 • Stoga ode k Jišmaelu te se, uza žene koje veæ imaše, oženi Mahalatom, kæerju Jišmaela, sina Abrahamova, a sestrom Nebajotovom. (Knjiga Postanka 28, 9)

 • Onda Laban reèe Jakovu: "Što si to htio zavaravajuæi me i odvodeæi mi kæeri kao zarobljenice na maèu? (Knjiga Postanka 31, 26)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina