Löydetty 5249 Tulokset: sve

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 8)

 • Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 11)

 • Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 14)

 • Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 17)

 • Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 20)

 • Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. (Knjiga Postanka 5, 23)

 • Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 27)

 • Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 31)

 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • A od svega što je živo - od svih biæa - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. (Knjiga Postanka 6, 19)

 • Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uðe k tebi da preživi. (Knjiga Postanka 6, 20)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina