Trouvé 5249 Résultats pour: sve

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 8)

 • Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 11)

 • Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 14)

 • Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 17)

 • Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 20)

 • Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. (Knjiga Postanka 5, 23)

 • Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 27)

 • Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 31)

 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • A od svega što je živo - od svih biæa - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. (Knjiga Postanka 6, 19)

 • Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uðe k tebi da preživi. (Knjiga Postanka 6, 20)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina