Löydetty 69 Tulokset: vjetar

 • Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. (Knjiga Postanka 8, 1)

 • Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istoèni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noæi. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce. (Knjiga Izlaska 10, 13)

 • i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (Knjiga Izlaska 10, 19)

 • Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor, na dan hoda i s ove i s one strane tabora, na dva lakta iznad zemlje. (Knjiga Brojeva 11, 31)

 • I gle, vjetar se silan diže iz pustinje, udari na sva èetiri ugla kuæe, obori je na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 19)

 • Mislite li možda prekoriti rijeèi? TÓa u vjetar ide govor oèajnikov! (Knjiga o Jobu 6, 26)

 • Istoèni ga vjetar digne i odvuèe, daleko ga baca od njegova mjesta. (Knjiga o Jobu 27, 21)

 • Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi. (Psalmi 1, 4)

 • Na grešnike æe izlit' žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit æe dio njine sudbine. (Psalmi 11, 6)

 • kao kad vjetar istoèni razbija brodove taršiške. (Psalmi 48, 8)

 • Probudi na nebu vjetar istoèni i svojom silom južnjak dovede. (Psalmi 78, 26)

 • Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar. (Psalmi 83, 14)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina