Löydetty 191 Tulokset: Istennek

 • Ábrahám pedig egy tamariszkuszt ültetett Beersebában, és ott segítségül hívta Istennek, az örökkévalóság Istenének nevét. Ábrahám hosszú ideig vendégként lakott a filiszteusok földjén. (Teremtés könyve 21, 33)

 • Jákob dühös lett Ráchelre, s ezt mondta: "Talán helyettese vagyok Istennek, aki megtagadta tõled a gyermekáldást?" (Teremtés könyve 30, 2)

 • Isten szólt Jákobhoz: "Kelj útra, menj föl Bételbe és maradj ott! Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elõl." (Teremtés könyve 35, 1)

 • Útra kell kelnünk és Bételbe mennünk, hogy ott oltárt építsünk Istennek, aki szükség idején meghallgatott és velem volt utamon, amerre jártam." (Teremtés könyve 35, 3)

 • Istennek nem tetszett, amit mûvelt, azért õ is meghalt. (Teremtés könyve 38, 10)

 • Mózes ezt mondta Istennek: "Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? - mit feleljek erre?" (Kivonulás könyve 3, 13)

 • Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. (Kivonulás könyve 20, 3)

 • Évenként háromszor jelenjen meg minden férfi az Úrnak, az Istennek színe elõtt. (Kivonulás könyve 23, 17)

 • Áron viselje azt a homlokán, s így magára veszi mindazokat a tökéletlenségeket, amelyek hozzátapadnak mindenhez, amit Izrael fiai Istennek felajánlanak: minden áldozatukhoz. Áron viselje azt mindig a homlokán, hogy így lehívja rájuk Isten irgalmát. (Kivonulás könyve 28, 38)

 • Istennek vannak szentelve, ne szentségtelenítsék meg Istenük nevét: õk mutatják be az Úr eledelét, Istenük táplálékát, azért szentnek kell lenniük. (Leviták könyve 21, 6)

 • Ne vegyenek kicsapongó vagy meggyalázott asszonyt feleségül, sem pedig olyat, akit férje elûzött, mivel a pap Istennek van szentelve. (Leviták könyve 21, 7)

 • "Mondd meg Áronnak: Ha valaki utódaid közül bármelyik nemzedékben valamilyen betegségben szenved, ne közeledjék, hogy felajánlja Istennek az áldozati eledelt. (Leviták könyve 21, 17)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina