Löydetty 31 Tulokset: csupán

 • De ha csak az egyiket fújják meg, akkor csupán a vezérek, Izrael ezreinek a fejei gyûljenek köréd. (Számok könyve 10, 4)

 • A közösség összehívására azonban csupán kürtölni kell, jelszót nem kell kiadni. (Számok könyve 10, 7)

 • "Át szeretnénk vonulni országodon, anélkül, hogy letérnénk a földekre és a szõlõkbe, vagy innánk a kutakból. Csupán a királyi úton haladnánk, míg át nem vonulunk országodon." (Számok könyve 21, 22)

 • Bileám ezt válaszolta Balaknak: "Most eljöttem hozzád! De vajon csakugyan mondhatok-e valamit? Csupán azt fogom mondani, amit Isten a számba ad." (Számok könyve 22, 38)

 • De Izrael fiainak az élén fegyvert ragadunk, míg a nekik szánt földre nem vezetjük õket, csupán családjaink maradnak a megerõsített városokban (védve) az ország lakói elõl. (Számok könyve 32, 17)

 • Csupán a vérét nem szabad elfogyasztanotok, azt öntsd a földre, mint a vizet. (Második Törvénykönyv 12, 16)

 • József fiai két törzset alkottak: Manassze és Efraim. Lévi fiainak nem adtak részt a földbõl, csupán várost lakóhelyül, s körülötte legelõt nyájaik és jószáguk számára. (Józsue könyve 14, 4)

 • József házanépe Józsuéhoz fordult és így szólt: "Miért juttattál nekem csupán egyetlen részt örökségül, egyetlen sorsvetéssel, mikor olyan népes törzs vagyok, annyira megáldott az Úr?" (Józsue könyve 17, 14)

 • Józsue erre azt mondta József házanépének, Efraimnak és Manasszénak: "Népes nép vagy, s erõd nagy, nem lesz csupán egy örökrészed; (Józsue könyve 17, 17)

 • Az õ fiának csupán egyetlen törzset hagyok, hogy szolgámnak, Dávidnak mindig maradjon égõ mécsese színem elõtt Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet nevem hajlékául kiválasztottam. (Királyok I. könyve 11, 36)

 • isteneiket pedig tûzbe vetették. De nem is voltak istenek, csupán emberi kéz alkotásai, fa és kõ, azokat megsemmisíthették. (Királyok II. könyve 19, 18)

 • Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot. (Jób könyve 7, 7)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina