Löydetty 1478 Tulokset: egész

 • Végighordoztatta második kocsiján, s ezt kiáltották elõtte: "Vigyázat!" Így emelte õt Egyiptom egész földje fölé. (Teremtés könyve 41, 43)

 • József 30 éves volt, amikor Egyiptom királya, a fáraó elõtt állt. József eltávozott a fáraótól és bejárta Egyiptom egész földjét. (Teremtés könyve 41, 46)

 • József az elsõszülöttet Manasszénak nevezte, mert - úgymond - "Isten elfeledtette velem minden nyomorúságomat és atyám egész házát." (Teremtés könyve 41, 51)

 • megkezdõdött a hét ínséges esztendõ, ahogy József elõre megmondta. Éhínség tört ki minden országban, csak Egyiptom egész földjén volt kenyér. (Teremtés könyve 41, 54)

 • Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó minden egyiptominak ezt felelte: "Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond." (Teremtés könyve 41, 55)

 • Amikor tehát az éhínség egész Egyiptomra rátört, József megnyitotta a gabonacsûröket, és a gabonát eladta az egyiptomiaknak. Az ínség mégis egyre nyomasztóbbá vált Egyiptom földjén. (Teremtés könyve 41, 56)

 • Mindenki Egyiptomba jött, hogy gabonát vásároljon Józseftõl, mivel az egész világon nyomasztó éhínség uralkodott. (Teremtés könyve 41, 57)

 • József volt az úr az országban: õ adott el gabonát az egész népnek. Amikor József bátyjai megérkeztek, földig meghajoltak elõtte. (Teremtés könyve 42, 6)

 • "Az a férfi, aki az egész országnak parancsol, keményen ránk támadt és olyan embereknek tartott bennünket, akik ki akarják kémlelni az országot. (Teremtés könyve 42, 30)

 • Én magam kezeskedem érte, az én kezemtõl kell õt követelned. Ha én nem hozom vissza és nem állítom eléd, akkor egész életemen át viselem elõtted a felelõsséget. (Teremtés könyve 43, 9)

 • Ha én most visszamennék a te szolgádhoz, atyámhoz, és a fiú, akin egész lelkével csügg, nem lenne velünk, (Teremtés könyve 44, 30)

 • Mivel a te szolgád e szavakkal vállalt kezességet atyja elõtt a fiúért: Ha nem hozom vissza hozzád, akkor egész életemen át viseljem atyám elõtt vétkemet, (Teremtés könyve 44, 32)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina