1. Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta:

2. "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ha valaki nem szándékosan vét az Úr valamelyik parancsa ellen, és e tiltott tettek közül elköveti az egyiket, (akkor ez a teendõ):

3. Ha a fölkent pap vétkezik, s ezzel a népet is bûnbe viszi, ajánljon fel az Úrnak az elkövetett bûnért egy bikát, egy hibátlan szarvasmarhát áldozatul a bûnért.

4. Vezesse a bikát az Úr elé, a megnyilatkozás sátorának bejáratához, tegye kezét a fejére és áldozza fel az Úr elõtt.

5. Azután a fölkent pap vegyen egy keveset a bika vérébõl, és vigye be a megnyilatkozás sátorába.

6. Mártsa ujját a vérbe, és hintse meg hétszer a szentély függönyét az Úr elõtt.

7. Azután a pap kenjen egy kevés vért a megnyilatkozás sátorában az Úr elõtt füstölõ illatáldozat oltárának a szarvaira, majd a bika egész vérét öntse az égõáldozat oltárának lábához, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt van.

8. A bûnért feláldozott bikának a hájából vegye el a következõket: a beleket borító hájat, a belek fölött levõ egész hájat,

9. a két vesét a hozzájuk és a véknyakhoz tartozó hájjal együtt, a májra és a vesékre tapadó egész hájat -

10. mindezt úgy, mint a közösségi áldozat bemutatásakor -, és a pap égesse el ezeket a részeket az égõáldozat oltárán.

11. A bika bõrét, egész húsát és fejét, lábait, beleit, ürülékét,

12. az egész bikát vitesse a táboron kívül egy tiszta helyre, ahová a zsíros hamut szokták önteni. Itt égesse el egy rakás fán. Azon a helyen kell a bikát elégetni, ahová a zsíros hamut szokták önteni.

13. Ha Izrael egész közössége nem szándékosan vét, és követ el olyat, amit tilt az Úr törvénye, de anélkül, hogy a közösség észrevette volna,

14. a közösség ajánljon fel bûnért való áldozatul egy bikát, egy hibátlan szarvasmarhát, mégpedig akkor, amikor kitudódik a vétek, amelyet elkövettek. Vezessék a megnyilatkozás sátora elé,

15. a közösség vénei az Úr elõtt tegyék kezüket a bika fejére, és áldozzák fel az Úr elõtt.

16. Azután a fölkent pap vigyen be egy keveset a bika vérébõl a megnyilatkozás sátorába.

17. Mártsa ujját a vérbe, és hétszer hintse meg a függönyt az Úr elõtt.

18. Kenjen egy kevés vért a megnyilatkozás sátorában az Úr elõtt füstölgõ illatáldozat oltárának szarvaira, majd öntse az egész vért az égõáldozat oltárának lábához, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt van.

19. Szedjen ki minden hájat az állatból, és égesse el az oltáron.

20. Azt tegye a bikával, amit a bûn engesztelésére feláldozott bikával kell tenni. Tehát azt tegyék vele, és miután a pap a közösség tagjain elvégezte az engesztelés szertartását, vétkük bocsánatot nyer.

21. A bikát vitesse ki a táboron kívülre, és égesse el, ahogy az elõbbi bikát elégették. Ez a közösség bûnéért bemutatott áldozat.

22. Abban az esetben, ha egy elöljáró vétkezik, és nem szándékosan olyan dolgot tesz, amit tilt az Úrnak, az õ Istenének parancsa, s így felelõsséget von magára

23. (vagy utólag rájön bûnére), akkor hozzon egy hibátlan kecskebakot áldozati ajándékul az Úrnak.

24. Tegye kezét a kecskebak fejére, és áldozza fel azon a helyen, ahol az égõáldozatot szokták bemutatni az Úrnak. A bûnért való áldozat ez:

25. a pap vegyen az ujjára egy keveset az áldozat vérébõl, és kenje meg vele az égõáldozat oltárának szarvait. Azután öntse a vért az égõáldozat oltárának lábához,

26. és égesse el az egész hájat az oltáron úgy, mint a közösségi áldozat háját. A pap így végezze el az engesztelés szertartását az elöljárón, s szabadítsa meg bûnétõl, akkor az bocsánatot nyer.

27. Ha a népbõl való ember vét tudatlanságból, s felelõsséget von magára azzal, hogy az Úr parancsa által tiltott dolgot mûvel

28. (vagy ha eszébe juttatják az elkövetett vétket), hozzon egy kecskét, egy hibátlan nõstényt áldozatul, elkövetett vétkéért.

29. Tegye kezét az állat fejére, és áldozza fel ott, ahol az égõáldozatot szokták bemutatni.

30. A pap vegyen az ujjára egy kevés vért, és kenje az égõáldozat oltárának szarvaira. Azután öntse az egész vért az oltár lábához.

31. Válassza ki az egész hájat, mint ahogy a közösségi áldozat bemutatásakor kiválasztják a hájat, és a pap égesse el az oltáron az Úrnak a megbékélés illatául. A pap így végezze el az ember fölött az engesztelés szertartását, s akkor az bocsánatot nyer.

32. Ha bárányt hoz engesztelõ áldozatul, hibátlan nõstényt hozzon.

33. Tegye kezét az állat fejére, és áldozza fel a bûnért azon a helyen, ahol az égõáldozatot mutatják be.

34. A pap vegyen az ujjára egy kevés vért ebbõl az áldozatból, és kenje az égõáldozat oltárának szarvaira. Azután öntse a vért az oltár lábához.

35. Válassza ki az összes hájat, mint ahogy a közösségi áldozatra szánt bárányét kiválasztják, a pap pedig égesse el ezeket a darabokat az oltáron, mint az Úrnak szánt eledelt. A pap így végezze el az ember fölött az engesztelés szertartását az elkövetett bûnért, s akkor az bocsánatot nyer.

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina