1. Naháş din Amón a venit şi şi-a fixat tabăra împotriva [cetăţii] Iábeş-Galaád. Toţi locuitorii din Iábeş i-au zis lui Naháş: „Încheie o alianţă cu noi şi-ţi vom fi supuşi!”.

2. Dar Naháş din Amón le-a răspuns: „Voi face [alianţă] cu voi cu această condiţie: să vă scot tuturor ochiul drept şi să pun aceasta ca batjocură pentru tot Israélul”.

3. Bătrânii din Iábeş i-au zis: „Lasă-ne şapte zile ca să trimitem mesageri în tot ţinutul lui Israél! Dacă nu va fi nimeni să ne elibereze, vom ieşi către tine”.

4. Mesagerii au ajuns la Ghibéea, [cetatea] lui Saul, şi au spus [aceste] lucruri în auzul poporului. Tot poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.

5. Saul tocmai venea de la câmp în urma boilor şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?”. Iar ei i-au istorisit cuvintele oamenilor din Iábeş.

6. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el când a auzit aceste lucruri şi el s-a aprins de mânie.

7. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăţi şi le-a trimis prin mesageri în tot ţinutul lui Israél, zicând: „Oricine nu va merge după Saul şi Samuél, aşa se va face boului său!”. Groaza Domnului a căzut peste popor şi au ieşit ca un singur om.

8. [Saul] i-a numărat la Bézec: fiii lui Israél erau trei sute de mii, iar bărbaţii lui Iúda treizeci de mii.

9. Ei au zis mesagerilor care veniseră: „Aşa să le spuneţi oamenilor din Iábeş-Galaád: «Mâine la amiază, veţi fi salvaţi!»”. Mesagerii au mers şi au povestit oamenilor din Iábeş care s-au bucurat.

10. Oamenii din Iábeş au zis: „Mâine vom ieşi către voi şi ne veţi face după cum credeţi”.

11. În ziua următoare, Saul a împărţit poporul în trei grupe. Au venit în mijlocul taberei la straja de dimineaţă şi l-au bătut pe Amón până la amiază. Cei care au rămas au fost împrăştiaţi şi între ei nu au mai rămas doi [oameni] împreună.

12. Poporul i-a zis lui Samuél: „Cine zicea: «Saul să domnească peste noi?». Daţi-ni-i pe oamenii [aceia] ca să-i omorâm!”.

13. Dar Saul a zis: „Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a făcut mântuire în Israél”.

14. Samuél a zis poporului: „Să mergem la Ghilgál ca să înnoim acolo regalitatea!”.

15. Tot poporul a mers la Ghilgál şi l-au făcut acolo rege pe Saul înaintea Domnului, la Ghilgál. Au adus acolo jertfe de împăcare înaintea Domnului. Acolo Saul şi toţi oamenii lui Israél s-au bucurat foarte mult.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina