1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Porunceşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «Să aveţi grijă să-mi aduceţi la timpul hotărât darul meu, pâinea mea, jertfele mele prin foc de mireasmă plăcută!».

3. Spune-le: «Aceasta să fie jertfa prin foc pe care să o aduceţi Domnului: doi miei de un an, fără cusur, în fiecare zi, ca ardere de tot permanentă.

4. Să aduci un miel dimineaţa şi celălalt miel seara!

5. Şi ca ofrandă, a zecea parte dintr-o éfă de făină aleasă frământată cu un sfert de hin de untdelemn de măsline zdrobite.

6. Aceasta este arderea de tot permanentă stabilită pe muntele Sínai, mireasmă plăcută, jertfă prin foc pentru Domnul.

7. Jertfa sa de băutură să fie de un sfert de hin pentru un miel! Să faci în sanctuar libaţiunea, băutură tare pentru Domnul!

8. Al doilea miel să-l aduci seara cu aceeaşi ofrandă ca dimineaţa şi cu acelaşi dar de băutură, ca jertfă prin foc, mireasmă plăcută Domnului!

9. În ziua sabátului, [să aduceţi] doi miei de un an, fără cusur, şi, ca ofrandă, două zecimi [dintr-o éfă] de făină aleasă, frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa sa de băutură!

10. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de sabát, în afară de arderea de tot permanentă şi jertfa ei de băutură.

11. La începutul lunilor voastre, să aduceţi ca ardere de tot Domnului doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur!

12. Trei zecimi [dintr-o éfă] de făină aleasă, frământată cu untdelemn, ca ofrandă pentru un viţel, şi două zecimi [dintr-o éfă] de făină aleasă, frământată cu untdelemn, ca ofrandă pentru un berbec.

13. Câte o zecime [dintr-o éfă] de făină aleasă, frământată cu untdelemn, ca ofrandă pentru un miel. Aceasta este o ardere de tot, mireasmă plăcută, jertfă prin foc pentru Domnul.

14. Şi jertfele de băutură să fie de o jumătate dintr-un hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec şi un sfert de hin pentru un miel! Aceasta este arderea de tot pentru luna nouă, în fiecare lună, pentru lunile anului.

15. Să se aducă Domnului un ţap ca jertfă pentru păcat, pe lângă arderea de tot permanentă şi jertfa sa de băutură!

16. În luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii este Paştele Domnului.

17. În ziua a cincisprezecea a acestei luni este sărbătoare: timp de şapte zile să se mănânce ázime!

18. În ziua întâi să fie o convocare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare servilă!

19. Să aduceţi jertfă prin foc, ardere de tot Domnului, doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur!

20. Să aduceţi ofranda lor, făină aleasă, frământată cu untdelemn: trei zecimi [dintr-o éfă] pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec

21. şi câte o zecime pentru fiecare dintre cei şapte miei!

22. [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, ca să se facă ispăşire pentru voi!

23. Să aduceţi aceste [jertfe], în afară de arderea de tot de dimineaţă, care este o ardere de tot permanentă!

24. Să le aduceţi în fiecare zi, timp de şapte zile, pâinea jertfei prin foc, mireasmă plăcută Domnului! Să fie aduse pe lângă arderea de tot permanentă şi jertfa ei de băutură!

25. În ziua a şaptea să aveţi o convocare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare servilă!

26. În ziua celor dintâi roade, când veţi aduce ofrandă nouă Domnului la [Sărbătoarea] Săptămânilor, să aveţi o convocare sfântă; să nu faceţi nicio lucrare servilă!

27. Să aduceţi ca ardere de tot, mireasmă plăcută Domnului, doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an!

28. Să aduceţi ofranda lor, făină aleasă, frământată cu untdelemn, câte trei zecimi [dintr-o éfă] pentru un viţel, două zecimi pentru berbec

29. şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei!

30. [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, ca să se facă ispăşire pentru voi.

31. Să aduceţi aceste [jertfe] în afară de arderea de tot permanentă şi ofranda ei! Să fie fără cusur, împreună cu jertfele lor de băutură!

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina